Lurt om staten støtter byggebransjen direkte

Vi hørte med David Lund, senior makroanalytiker i Prognosesenteret, om hva han tenker rundt statsstøtte til byggenæringen.

For Prognosesenteret

prognosesenteret

Prognosesenteret

26. mars 2020
For Prognosesenteret

prognosesenteret

Prognosesenteret

26. mars 2020
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200326125048484.png?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200326125048484.png?maxwidth=2000
0

Hvordan vil det gå med byggenæringen på kort og lang sikt?

     –   På kort sikt plages byggenæringen av likviditetsproblemer, mangel på arbeidskraft og vareleveranser samt sviktende etterspørsel som følge av smitteverntiltakene. På litt lengre sikt, en frykt for en økonomisk nedtur i kjølvannet av pandemien. Frykten er ikke ubegrunnet. Vi er i ukjent farvann, og kan umulig si helt sikkert hvor mye og hvor lenge etterspørselen etter byggearbeider vil falle, ei heller akkurat hvordan verden vil se ut når støvet har lagt seg, svarer David Lund.

Hvem tar regningen – og hvordan bør den betales?

   –   Staten – eller landets innbyggere i fellesskap – vil uansett ta regningen, enten direkte eller indirekte. Så lenge smittesituasjonen tillater det, er det langt mer fornuftig å kjøpe byggearbeider enn å utbetale dagpenger til de samme arbeiderne. Man skal selvsagt ikke fjerne all risiko ved å drive bedrift, men det er i alle fall ikke heldig å la mange bedrifter gå konkurs over ekstraordinære og forbigående forhold, sier makroanalytikeren.

Vil vi oppleve et økonomisk Worst case?

   –   Når det gjelder økonomien, er det ofte slik at jo flere som forbereder seg på Worst case scenario, jo større er sjansen for at scenariet inntreffer. Smitteverntiltakene ser ikke ut til å ville slippes opp med det første. Det blir sånn sett spennende å se hvilke tiltak regjeringen kommer med på fredag, svarer Lund.

Gjelder dette også andre næringer?

   –   Utfordringene byggenæringen ønsker hjelp til å løse, er de på ingen måte alene om å ha som næring. Vi får håpe dragkampen mellom næringslivets mange interesser resulterer i effektive og rettferdige tiltak, avslutter David Lund.

1886
Falseb-
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF