SWITCH SECTION

Markedet for nye boliger i Europa - tilbake på rett spor etter 2023

Til tross for at prognosene for samlede investeringer i nye boliger har blitt gradvis revidert dette året, står det nå klart at man ikke vil komme tilbake til toppnivået fra 2019 før etter 2023.

Av Bjørn-Erik Øye

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

3. desember 2020
Av Bjørn-Erik Øye

Ingrid Mjøs

Prognosesenteret

3. desember 2020
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20201203130812416.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20201203130812494.jpg?maxwidth=2000
shutterstock_271171484_mindre.jpg shutterstock_271171484_mindre.jpg
0

Nye prognoser for investeringer i nye boliger som ble presentert på Euroconstruct-konferansen i München 25. november viste at man enda en gang oppjusterte anslagene for dette markedet. Totale investeringer toppet i 2019 på nivåer over 350 mrd. euro, men i år forventes en kraftig nedtur med en nedgang på 40 mrd. euro. Dette er tilsvarende samlede investeringer for hele bygg- og anleggsmarkedet i Norge i 2020!  

I sum forventes et bortfall på over 90 mrd. euro i perioden 2020–23 – sett i forhold til nivået fra 2019. Dystre tall, selv om det her i praksis handler mer om en utsettelse snarer enn et bortfall.  Behovet for nye boliger forsvinner ikke, hvilket betyr at det de nærmeste årene bygger seg opp en kraftig backlog for investeringer i denne sektoren.

Grafen over viser tydelig forskjellene fra land til land. Irland er på en solid førsteplass, med en investeringsvekst på mer enn 20 % neste 3 år sett mot siste 3 år. På de neste plassene følger Danmark og Storbritannia. I motsatt ende av skalaen finner vi Finland, Norge (!) og Sverige. For Norges del skyldes bunnplasseringen investeringsfall i 2021.

Prognosesenteret AS er Norges representant i Euroconstruct

1547
Falseb-0
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF