SWITCH SECTION

Markedet for nye yrkesbygg i Europa – usikker fremtid

De første Covid-19-relaterte prognosene for sektoren nye yrkesbygg i Europa pekte mot et samlet investeringsfall i perioden 2020–2022 på nær 800 mrd. NOK. Til tross for at usikkerheten rundt dette markedet fortsatt er meget stor, har aktivitetsforventingene blitt gradvis justert oppover igjen det siste halve året.

Av Bjørn-Erik Øye

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

10. desember 2020
Av Bjørn-Erik Øye

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

10. desember 2020
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20201210105436369.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20201210105436716.jpg?maxwidth=2000
85 fasade.jpg 85 fasade.jpg
0

Nye prognoser for investeringer i nye yrkesbygg som ble presentert på Euroconstruct-konferansen i München 25. november, viste at man enda en gang oppjusterte anslagene for dette markedet. Totale investeringer (dvs. sum offentlig og privat sektor) ventes nå å ende opp på 261 mrd. euro i 2020 – hvilket tilsvarer et fall på 10 % i forhold til 2019. For neste år forventes akkurat nå en utflating før en vekst på 3–4 % for hvert av årene 2022 og 2023. Men, usikkerheten rundt disse prognosene vokser, dels på grunn av lockdown og andre tiltak pga. Covid-19, men også grunnet den store usikkerhet rundt endrede behov i markedet for private næringsbygg.

Et stort antall prosjekter i privat sektor (spesielt kontor og handel) settes nå på vent rundt om i Europa i påvente av avklaringer rundt eventuelle nye reise- og jobbvaner.

Investeringer i offentlig sektor derimot, spesielt i helse/sosial, forventes å vokse mer enn tidligere anslått og dermed bidra til å kompensere for noe av fallet i privat sektor.

Grafen viser en enorm spredning på utviklingen for investeringer i nye yrkesbygg fra land til land.  På topp finner vi Irland hvor samlede investeringer i kommende 3-årsperiode vil ende 22 % over forrige 3-årsperiode. Portugal følger deretter med en vekst på 7 %

På tredjeplass finner vi Storbritannia, hvor det per i dag forventes et investeringsløft på 4 % de neste 3 årene. Her er imidlertid prognosene svært usikre med en stor nedsiderisiko. Covid-19 og Brexit er ikke en spesielt god kombinasjon for private bygginvesteringer.  

Norge forventer å få samme investeringsvolum de neste tre årene som forrige treårsperiode. 

I motsatt enda av skalaen finner vi Belgia, Finland og Sverige hvor investeringene i neste 3-årsperiode forventes å falle med respektive 10 %, 9 % og 8 %. 

Prognosesenteret AS er Norges representant i Euroconstruct

2637
b-0TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også