SWITCH SECTION

Nord-Norge topper første halvår

Bodø med Fauske, Tromsø og Nord-Norge hadde høyest boligprisvekst i første halvår. Romerike, Asker/Bærum og Follo hadde svakest prisutvikling.

Av Prognosesenteret

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

4. juli 2019
Av Prognosesenteret

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

4. juli 2019
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190704144018223.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190704144018223.jpg?maxwidth=2000

  -  Topp og bunn i første halvår sier mye om det som kan vise seg å bli et vendepunkt i boligmarkedet. Oslo-regionen ligger på bunn mens Nord-Norge, Midt-Norge og Nord-Vestlandet ligger på topp. Det kan tenkes at Oslo-regionen nå er inne i en vekstpause etter høy prisvekst over flere år, sier Boligkanalens redaktør, Bjørn-Erik Øye.

667
true
b-0TrueFalse
0
Bar chart with 24 bars.
Samlet nominell boligprisvekst 1. halvår 2019, fra desember 2018 til juni 2019.
The chart has 1 X axis displaying categories. Range: 24 categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Range: 0 to 9.45.
Chart graphic.
Kilder: Eiendom Norge og Macrobond
End of interactive chart

Tallene for prisvekst i første halvår er ikke sesongjustert. Boligprisene stiger normalt mest i første halvår. Det vil si at den sesongjusterte prisveksten er lavere enn prisene over viser.   

  -  Hvis vi sammenligner med prisutviklingen siste 12 måneder ser vi at Nord-Norge har hatt høy prisvekst både siste halvår og siste år. Midt-Norge og Nord-Vestlandet ligger imidlertid klart høyere siste halvår enn siste år. Motsatt ligger Oslo-regionen klart lavere siste halvår. Halvårstallene kan gi en pekepinn på en trend som vil fortsette, sier Øye.


Bar chart with 24 bars.
Endring i boligpriser fra juni 2018 til juni 2019, prosent.
The chart has 1 X axis displaying categories. Range: 24 categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Range: 0 to 5.46.
Chart graphic.
Kilder: Eiendom Norge og Macrobond
End of interactive chart


1861
b-0TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF