115
SWITCH SECTION

Norden best når det europeiske bygg- og anleggsmarkedet vokser igjen

Det europeiske bygg- og anleggsmarkedet ble rammet hardt da koronapandemien slo til i mars 2020. 15 måneder senere ser vi positiv utvikling over hele Europa, og spesielt i de nordiske landene.

Av Bjørn-Erik Øye

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sara Midtgaard

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

17. juni 2021
Av Bjørn-Erik Øye

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sara Midtgaard

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

16. juni 2021
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210616111406092.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210616115154846.jpg?maxwidth=900
0

Det europeiske bygg- og anleggsmarkedet henter seg inn raskere enn forventet for bare et halvår siden. Ifølge prognoser som ble presentert på Euroconstruct-konferansen i Wien 10. juni, ventes det at nedgangen som følge av koronapandemien tas igjen allerede i år.

De oppdaterte prognosene peker nå i retning av en vekst i investeringene i Euroconstruct-området* på hele 3,8 % i 2021. BA-sektoren drar stor nytte av den generelt raske økonomiske innhentingen i Europa, men til forskjell fra før pandemien, ser det nå ut til at veksten kommer til å bli noe svakere enn veksten i den samlede økonomien fra 2022 og fremover.

Koronapandemien førte til kraftig nedgang i den totale byggeaktiviteten i nesten samtlige Euroconstruct-land i 2020. Frankrike, Irland, Spania, Storbritannia, Ungarn og Slovakia opplevde høy nedgang. Unntakene fra den negative trenden var Sverige, Danmark, Finland og Portugal. De nordiske markedene viste seg med andre ord å være mer motstandsdyktige, og 2020 endte opp på plussiden både i Sverige, Danmark og Finland. Norge endte opp med en tilnærmet flat utvikling.

Euroconstructs nye prognoser viser nå at de markedene (land) som falt mest i 2020 ikke nødvendigvis er de samme som henter seg raskest inn igjen. Spesielt tydelig blir dette for Irland, Ungarn, Slovakia, Spania og Frankrike, som alle ble rammet hardt gjennom 2020, men som bare til en viss grad forventes å ta igjen tapet i 2021. I Irland og Ungarn forventes det en ytterligere nedgang i 2021.

Situasjonen for de nordiske landene (og Portugal) ligger i motsatt ende av skalaen. Etter relativ stabil og positiv utvikling i 2020 ligger det nå an til ytterligere vekst i 2021.

Prognosesenteret er Euroconstructs representant i Norge. De nye prognoserapportene fra Euroconstruct er nå mulig å kjøpe på vår hjemmeside.

*Medlemsland i Euroconstruct-nettverket: Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italia, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Sveits, Slovakia, Spania, Storbritannia, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike.

2400
b-0TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF