Nordmenn elsker hus med hage

Klarer du å gjette hvor flest bygger hus med hage?

Av Boligkanalen
28. juni 2018
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20180627141527428.jpg https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20180627141527428.jpg
0
Norge bygger flere eneboliger og småhus enn Sverige selv om vi har nær halve befolkningen. Markedsanalytiker David Lund i Prognosesenteret sier det er tre viktige årsaker til at Norge bygger flest eneboliger og småhus i Norden:  
 
  • Den norske verdiskapningen er i større grad spredt rundt i hele landet enn i resten av Norden. I distriktene er det god plass til hus med hage
  • Gjennom distriktspolitikk har Norge i større grad prioritert å tilrettelegge for å opprettholde bosetting i hele landet. Slik blir det en høyere befolkningsandel i distriktene
  • Vi ser blant annet gjennom etterspørselen etter hytter at nordmenn har en særskilt preferanse for nærhet til naturen, noe som også reflekteres i andelen igangsatte eneboliger og småhus
Som en motsats til flere eneboliger og småhus i Norge, bygger både Sverige og Finland langt flere leiligheter enn Norge. Lund påpeker at den høye andelen nye eneboliger og småhus i distriktene også framkommer tydelig i den fylkesvise fordelingen.
- Det er ikke overraskende at Sogn og Fjordane og Finnmark hadde høyest andel igangsatte hus med hage i 2017. Dette er fylker uten større byer og med få innbyggere per kvadratkilometer. På motsatt side har Oslo, Nordland og Troms høyest andel igangsatte leiligheter. Sterk befolkningsvekst i Bodø og Tromsø har bidratt til høy andel bygging av nye leiligheter.
Av 14 større byer og byområder i Norge er ønsket om enebolig aller størst i Fredrikstad/Sarpsborg.
- BoligMeteret fra EiendomsMegler 1 viser at 57 prosent av forbrukerne i Fredrikstad/Sarpsborg ønsker enebolig for neste bolig. Hamar, Lillehammer og Porsgrunn/Skien følger på de neste plassene, sier Lund. 

https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også