Oppdaterte bygg- og anleggsprognoser fram til 2025

Renteøkninger, høye byggekostnader og prisvekst begynner å tære på husholdninger, bedrifter og det offentlige. Det er ventet en mindre nedgang i BA-markedet også i 2024, før det snur i 2025.

Skrevet Av Marte Herje Strømme

Byggekostnadene for boliger steg moderat i 2. kvartal

Byggekostnadsveksten har dempet seg, men stiger fortsatt. SSBs indeks for boligblokk steg med moderate 1 % i 2. kvartal i år, mens indeksen for enebolig i tre økte med 0,7 %.

Skrevet Av Martin Armand Tavanger

Boligpolitikk uten mål og mening?

Det er en kjensgjerning at fokuset på boligforsyningsmål har blitt mer og mer utydelig de siste tiårene og heller blitt erstattet med ulike politiske tiltak.

Skrevet Av Bjørn-Erik Øye

Høyeste rentebelastning i norske husholdninger siden 1990-tallet

Ikke siden første halvdel av 1990-tallet har norske husholdningers rentebelastning vært høyere enn i dag. Den gang var bankenes gjennomsnittlige utlånsrente mer enn dobbelt så høy som nå.

Skrevet Av Peder Bjørnseth Hansen

Boligpristoppen er nådd for denne gang

Hittil i år har utviklingen i boligprisene vært overraskende sterk, men tallene fra juni viser at trenden er i ferd med å snu.

Skrevet Av Marte Herje Strømme, Prognosesenteret AS

Svakere utsikter for nyboligmarkedet

Utviklingen de siste tre månedene, med både svakere krone, høyere rentebane og lavere nyboligsalg, gjør at vi har valgt å oppdatere våre prognoser for nye boliger.

Skrevet Av David Lund