Økende prispress i fritidsboligmarkedet

Gjennomsnittsprisen for en fritidsbolig endte opp på 2,32 millioner i 2020 – en vekst på hele 8,2 % fra 2019. Per medio mars 2021 noterer vi en ytterligere vekst på 4% (2,42 millioner).

Av Bjørn-Erik Øye

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sara Midtgaard

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

17. mars 2021
Av Bjørn-Erik Øye

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sara Midtgaard

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

17. mars 2021
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210317141356468.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210317141357346.jpg?maxwidth=2000
138 hytte.jpg 138 hytte.jpg
0

Omsetningen av fritidsboliger (sum nybygg og brukt) steg med hele 26 % i fjor! 2021 har startet enda sterkere og vi noterer en omsetningsvekst på hele 31 % t.o.m. medio mars. Sterkest vekst er det i sjøhyttemarkedet, med hele 48 % så langt i år. Hele 220 000 husstander oppgir nå at de har konkrete planer om kjøp av fritidsbolig i løpet av 3 år – hvilket er en vekst på 30 % fra fjorårets rekordnivåer.


Det store spørsmålet nå blir hvorvidt tilbudssiden i markedet vil klare å ta av for rekordtrykket på etterspørselssiden. Om ikke vi nå samtidig får en kraftig tilbudsvekst, ligger det an til svært kraftig prisvekst gjennom dette året – hvilket fort kan gi enda høyere prisvekst enn i fjor. Per medio mars noterer vi allerede en vekst i gjennomsnittsprisene på 4 % sammenlignet med fjoråret.


"Lageret" av hytter for salg krymper

Tilbudssiden også i dette markedet er sammensatt av brukte hytter og nye hytter. Gjennom 2020 ledet den sterke prisveksten til at mange hytteeiere valgte å selge – dog ikke mange nok til å unngå rekordhøy prisvekst. Våre underlagstall viser at det nå krymper i dette «lageret» – bl.a. ved at kun 4 % av hytteeierne nå oppgir å ha planer for salg i løpet av 3 år. Det er en halvering i løpet av de siste 2 årene. Omregnet til antall hytter gir dette et antatt tilskudd på tilbudssiden tilsvarende 20 000 enheter fordelt på 3 år. Sannsynligvis en større andel i det første året – hvilket kan gi et bidrag på om lag 6-8 000 enheter.

Samlet etterspørsel forventes i år (om trenden fortsetter) å ende opp på ca. 19 000 enheter. I rene tall betyr dette at nybyggsiden i markedet må dekke opp for i størrelsesorden 11 000 enheter. Til orientering stod sum nyproduksjon av fritidsboliger (sum bygg og leiligheter) i fjor for 5 788 fullførte enheter. Denne produksjonen må dermed dobles i år om ikke prispresset skal bli enda sterkere.

Den gode nyheten for kjøpere i dette markedet er at tilbudssiden er kraftig på vei opp, men den er antagelig likevel ikke sterk nok til å matche etterspørselstrykket. 

Grafen viser at salget av nye hytter har tatt seg kraftig opp fra mai 2020 –tolvmåneders-verdiene har nå passert 3 100 enheter.

Salgsveksten har allerede gitt utslag i antall igangsettingstillatelser, som per medio mars har steget med hele 34 %.

Rekordmange prosjekter på gang

I tillegg til ovennevnte salgstall og igangsettingsverdier, meldes det om at et er rekordmange prosjekter på gang i fjellheimen. Om lag 90 000 tomter ligger tilnærmet utbyggingsklare allerede, så utbyggingspotensialet er tydeligvis stort totalt sett på litt lengre sikt. Det store spørsmålet akkurat nå er om utbyggingskapasiteten er stor nok. Dessverre får vi nå signaler om flaskehalser, spesielt på arbeidskraftsiden – bl.a. relatert til vanskeligheter med å få leid inn utenlandsk arbeidskraft.  

Bunnlinjen i denne sammenheng er at ubalansen i dette markedet i «favør» av etterspørselssiden vil øke på gjennom dette året og lede til rekordsterkt prispress også i år. Positiv nytt for kjøpersiden er at tilbudssiden vokser kraftig og vil bidra til å skape bedre balanse allerede i løpet et par år. 

4007
b-0TrueFalse
left -1 b-0TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også