115
arrow icon
arrow icon
arrow icon
arrow icon

Oppdaterte prognoser for de europeiske bygge- og anleggsmarkedene

Bygge- og anleggsmarkedene i Euroconstruct-området falt med 1,4 prosent i 2023. Den negative trenden vil fortsette i 2024, med en forventet nedgang på 2,7 prosent.

Av Bjørn-Erik Øye, Prognosesenteret AS caret down icon caret down icon

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Ingrid Testkonto

Ingrid Engesæter

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Peder Bjørnseth Hansen

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

17. juni 2024
arrow icon
arrow icon
Av Bjørn-Erik Øye caret down icon caret down icon

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Ingrid Testkonto

Ingrid Engesæter

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Peder Bjørnseth Hansen

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

17. juni 2024
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20240617124222664.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20240617124222664.jpg?maxwidth=900
keyboard left icon
keyboard right icon
0

11. juni ble prognoser for de europeiske bygge-og anleggsmarkedene presentert på den 97. Euroconstruct-konferansen i Stockholm. I 2023 falt bygge- og anleggsmarkedene i Euroconstruct-området med 1,4 prosent. Den den negative trenden vil fortsette i 2024, med en forventet nedgang på 2,7 prosent, hovedsakelig forårsaket av fortsatt store utfordringer i nyboligmarkedene i 15 av 19 Euroconstruct-land. Det forventes en positiv utvikling i 2025 og 2026.

De økonomiske utsiktene i Euroconstruct-området varierer stort fra land til land. Etter fjorårets beskjedne BNP-vekst på 0,4 prosent, med en produksjonsnedgang i totalt syv medlemsland, forventes nå en moderat BNP-vekst på 1,1 prosent i 2024. Veksten i privat konsum og eksport er fortsatt svært beskjeden. Selv om økonomien vil ta seg noe opp i 2025, vil man heller ikke da klare å klatre over 2-prosentnivået. De mest positive tallene for samlet økonomisk aktivitet i perioden 2024-2026 forventes i Irland og Ungarn. I den andre enden av skalaen finner vi Italia og Tyskland. Fortsatt høyt rentenivå og betydelige underskudd i statsbudsjettene setter klare begrensninger for offentlige investeringer.

Dagens rentenivå skaper problemer for både private husholdninger og bedrifter som ønsker å finansiere bygg- og anleggsprosjekter.  Ifølge ECBs siste «Bank Lending Survey», ser det ut til at etterspørselen etter private boliglån i eurosonen vil holde seg svak gjennom 2024. 

Bedriftenes etterspørsel etter kreditt svekket seg ytterligere i 1. kvartal 2024 og befinner seg dermed fortsatt i negativt territorium. De siste årenes utfordringer (f.eks. renteøkning, inflasjon, økte byggekostnader) vil fortsette å tynge byggsektoren, mens anleggsvirksomhet forventes å vokse kraftig i 2024.

De nominelle byggevolumene varierer stor mellom de 19 landene, fra rundt 10 milliarder euro i Slovakia til 500 milliarder i Tyskland. Ser man dette opp mot de respektive landenes BNP, er naturlig nok variasjonen betydelig mindre. I gjennomsnitt utgjorde investeringer i bygg- og anleggssektoren 11 % av BNP i de nitten Euroconstruct-landene i 2023. Høyest andel finner vi i Italia, hvor hele 14 % av BNP var relatert til bygg- og anleggssektoren.


Vi kan tilby rapporter med statistikk og prognoser for de europeiske bygg- og anleggsmarkedene. Les mer om hva vi kantilby her.

Prognosesenteret er Euroconstructs representant i Norge. Medlemsland i Euroconstruct-nettverket: Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italia, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Sveits, Slovakia, Spania, Storbritannia, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike.

3241
TrueFalsec-13
center 0 TrueFalsec-13
left -1 TrueFalsec-13
TrueFalsec-13
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også