SWITCH SECTION

Oslo på topp – Tønsberg på bunn

Oslo har høyest boligprisvekst i Norge siden 2003 med en oppgang på 211 prosent. Tønsberg med Færder ligger på bunn med 127 prosent.

Av Prognosesenteret

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

4. juli 2019
Av Prognosesenteret

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

4. juli 2019
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190704134503160.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190704134503160.jpg?maxwidth=2000

Tallene er basert på den månedlige boligprisstatistikken som omfatter de større byene og områdene i Norge. Generelt er det Oslo-regionen og Nord-Norge som har hatt høyest prisvekst. Redaktør Bjørn-Erik Øye i Boligkanalen er overrasket over at Tønsberg er på bunn.

  -  Det ser ut som om Tønsberg ikke har tatt del i Oslo-effekten i boligmarkedet, og vi vet at det samme gjelder nabobyene Sandefjord, Larvik og Horten. Holmestrand lenger nord i Vestfold har derimot hatt en høyere prisvekst. Forskjellene kan skyldes at Holmestrand ligger nærmere Oslo, eller at Holmestrand har økt fra lavere nivåer.

611
true
b-0TrueFalse
0
Bar chart with 24 bars.
Samlet prosentvis boligprisvekst fra 2003 til juni 2019.
The chart has 1 X axis displaying categories. Range: 24 categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Range: 100 to 216.445.
Chart graphic.
Kilder: Eiendom Norge og Macrobond
End of interactive chart

Øye sier det er verdt å merke seg at Oslo hadde lavere prisvekst enn landet for øvrig fra 2003 til mars 2014.

  -  Det er først de siste fem årene at Oslo har hatt klart høyere prisvekst enn resten av landet. Noe av årsaken er at oljekrisa i 2014 senket boligprisene langs store deler av kysten, og dro dermed gjennomsnittet nedover. Omtrent samtidig startet en sterk oppadgående trend for boligprisene i Oslo. Oslos opptur fra 2014 skyldtes hovedsakelig få boliger til salgs grunnet mangeårig lav nybygging.


Line chart with 17 lines.
Løpende boligprisvekst målt mot januar 2003. Klikk på navnene under diagrammet for å sammenligne prisutviklingen mellom andre byer og områder.
The chart has 1 X axis displaying categories. Range: 198 categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Range: -15.98 to 229.98000000000002.
Chart graphic.
Kilde: Eiendom Norge og Macrobond
End of interactive chart

Eiendom Norges kvartalsvise boligstatistikk viser prisutvikling for langt flere større kommuner i Norge. Der ligger Alta aller øverst per 1. kvartal i år med Oslo på andreplass. Arendal ligger aller nederst.

  -  Prisveksten i Nord-Norge er det mest oppsiktsvekkende i boligmarkedet siden 2003. Tromsø er blitt dyrest i Norge etter Oslo og Asker/Bærum og Bodø er blitt dyrere enn Stavanger.

2048
c-13TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF