115
SWITCH SECTION

Overraskende sterk utvikling i januar

Boligprisstatistikken fra Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi viser at bruktboligprisene økte med 3,4 prosent i januar 2024. Det er normalt at utviklingen i januar er svært positiv, men også denne gangen endte utviklingen i januar mer positivt enn ventet på forhånd.

Av Marte Herje Strømme

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Ingrid Testkonto

Ingrid Engesæter

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Peder Bjørnseth Hansen

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

5. februar 2024
Av Marte Herje Strømme

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Ingrid Testkonto

Ingrid Engesæter

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Peder Bjørnseth Hansen

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

5. februar 2024
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20240205141112768.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20240205141112768.jpg?maxwidth=900
0

Boligprisstatistikken fra Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi viser at bruktboligprisene økte med 3,4 prosent i januar 2024. Sesongkorrigert viser statistikken en positiv utvikling på 0,7 prosent fra desember til januar. Det er normalt at utviklingen i januar er svært positiv, den såkalte januareffekten, men også denne gangen endte utviklingen i januar mer positivt enn ventet på forhånd.

Det er store regionale forskjeller med sterkest sesongkorrigert prisutvikling i Porsgrunn/Skien med vekst på 2,2 prosent. Svakest sesongkorrigert utvikling var det i Fredrikstad/Sarpsborg med en sesongkorrigert nedgang på 0,7 prosent. Det var en sesongjustert oppgang i nesten alle områder i årets første måned. Den sterke utviklingen i år var noe oppsiktsvekkende i lys av den svake utviklingen i økonomien for øvrig og den siste renteøkningen i desember.

Det som fremdeles styrker utviklingen i boligmarkedet er den lave arbeidsledigheten. Boligetterspørselen i januar var så høy at antallet usolgte boliger (boliger tilgjengelig for salg) falt fordi det ble solgt flere boliger enn det ble lagt ut. Den sterke tilbudssiden som bygget seg opp gjennom høsten kan se ut til å bygges ned i årets første måned. Likevel venter vi fremdeles at en del av boligene som ble trukket fra markedet usolgt i november og desember kan bli forsøkt solgt i februar. I kombinasjon med at renteøkningen fra desember vil merkes i husholdningenes nettbank først i februar, kan det resultere i en svak utvikling for resten av første kvartal.

Det er nå mindre usikkerhet i boligmarkedet og norsk økonomi knyttet til videre renteutvikling. Det er mer eller mindre sikkert at rentetoppen er nådd og at det vil komme en rentenedsettelse i løpet av året. Vi anslår at Norges Bank vil måtte følge andre verdensbanker i renteutviklingen og vil derfor gjennomføre det første rentekuttet i tredje kvartal. Det vil kunne gi en sterk vekst i boligmarkedet, både for bruktbolig- og nyboligmarkedet, der sistnevnte har opplevd betydelig større motvind enn bruktmarkedet. 

Ønsker du å vite mer om våre forventninger til markedet for nye boliger? 

7. februar publiserer vi rapporten "Hva skjer - Når snur markedet for nye boliger?". Her vil vi gå i dybden på de faktorene som vil påvirke nyboligmarkedet de neste årene, og forsøke å besvare når markedet snur. Les mer og bestill rapporten her!

2583
TrueFalsec-13
center 0 TrueFalsec-13
left -1 TrueFalsec-13
TrueFalsec-13
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også