Pangstart i hyttemarkedet

....med stadig yngre kjøpere

Av Bjørn-Erik Øye

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Anna Brinkhagen

Bengt Henricson

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Christian Brander

David Lund

Ellinor Lindstrøm

Erik H

Erika Knutsson

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Joel Jönsson

Kåre Elnan

Kjell Senneset

Malin Zethraeus

Nejra Macic

Øystein Krogsrund

Patric Lindqvist

Patric Lindqvist

Prognosesenteret

Thomas Ekvall

Thomas Ekvall

Veronica Strøm

Prognosesenteret

22. juni 2020
Av Prognosesenteret

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Anna Brinkhagen

Bengt Henricson

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Christian Brander

David Lund

Ellinor Lindstrøm

Erik H

Erika Knutsson

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Joel Jönsson

Kåre Elnan

Kjell Senneset

Malin Zethraeus

Nejra Macic

Øystein Krogsrund

Patric Lindqvist

Patric Lindqvist

Prognosesenteret

Thomas Ekvall

Thomas Ekvall

Veronica Strøm

Prognosesenteret

22. juni 2020
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200622114006882.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200622114006288.jpg?maxwidth=2000
0

Hyttemarkedet har så langt i år har trosset både Korona-epidemi, Koronahyttebråk og dystre økonomiske prognoser.   Om tendensen de første 5 månedene holder seg, så ligger det an til rekordnivåer i år  -  og kanskje også til neste år. 

Prognosesenterets rykende ferske hyttestatistikk – som hentes direkte fra Grunnboka – viser en omsetningsvekst på 8,1 % fra 1. januar til 15. juni for antall omsatte hytter i fri omsetning målt mot tilsvarende periode i fjor.  Dette er en dobling i forhold til samme måling gjort per utgangen av april, - hvilket betyr at hytteomsetningen har eksplodert i mai og juni.  I praksis betyr denne kraftige omsetningsendringen på en måned at mai/juni har en omsetningvekst tett på 50 % over mai/juni i fjor !


Årsaken til pangstarten på hyttemarkedet i år er sammensatt av flere faktorer.  Dels målte vi i februar et fortsatt rekordnivå på 100.000 husstander som planla å kjøpe fritidsbolig i Norge. I tillegg registrerte vi 75.000 husstander med planer om kjøp i utlandet – hvilket var et rekordnivå.  Med det etterspørselspresset vi nå opplever både for sjø- og fjellhytter så synes det åpenbart at svært mange av de som planla kjøp i utlandet nå har vendt nesa hjemover. Kanskje ikke så merkelig sett i lys av fortsatt Koronasikkerhet, reiseforbud, kollaps i flytrafikken med stor usikkerhet for fremtidige billigfly til «syden»,  generell økonomisk usikkerhet og ikke minst mangel på internasjonal samarbeid både direkte og indirekte i forhold til Korona-krisen.


På toppen av alt dette har vi i Norge de senere årene hatt en rekordstor interesse for hytter – gjerne forankret i det særnorske «ut-på-tur-aldri-sur»  fenomenet, som vel også har fått ekstra fart av inspiratører av både gamle og nye ut-på-tur-helter som Lars Monsen og tilsvarende.


Vi har de siste årene registrert en økende interesse for hytter blant yngre.  Andelen yngre kjøpere har gradvis økt – dog ikke i noen eksplosiv fart.   Her ser vi en – i statistikksammenheng – en ekstrem endring så langt i år.   Andelen hyttekjøpere i aldersgruppen 30-36 år har økt fra 9,9 % i fjor til hele 14,6 % i år hva angår det totale markedet.  For sjøhyttemarkedet er endringen faktisk oppsiktsvekkende, med en andelsvekst fra 8,5 % i fjor til formidable 18,9 % i år.   M.a.o. hver femte sjøhyttekjøper så langt i år finnes i denne aldersgruppen !  Denne ekstreme veksten for unge kjøpere sender gjennomsnittsalderen for hyttekjøpere ned fra 50,6 år i fjor til 47,9 år hittil i år – en formidabel endring i statistikksammenheng. Vi noterer også at andelen kvinnelige kjøpere øker kraftig – dvs 43,5 % i fjor til hele 46,5 i år.


En eksplosiv etterspørselsvekst setter selvsagt sitt preg på prisbildet. Totalt sett har de gjennomsnittlige prisene pr hytte steget med 8,4 %.  I sjøhyttemarkedet noterer vi en vekst tom 15. juni på hele 13.4 %.   Om denne tendensen holder seg ligger det an til en prisvekst i denne delen av markedet på mellom 15 % og 20 %.   Utfordringen i sjøyhyttemarkedet er jo at tilbudssiden er statisk – med minimal nyproduksjon.  I tillegg melder nå meglerne at flere har kansellert salgsplaner – både fordi de vil bruke sjøhytta selv og kanskje fordi de venter på enda bedre priser.  I fjellhyttemarkedet har vi takk og lov en mer fleksibel tilbuds side med et gigantisk tomteoverskudd.  Men også her ser vi kraftig – og antagelig midlertidig – prisvekst før nyproduksjonen rekker å gire opp tempoet.


1000-kroners spørsmålet her blir hvorvidt hyttemarkedet vil beholde farten inn i neste år og påfølgende periode.  Tja – her har vi ingen modeller å lene oss mot, men det at andelen yngre hyttekjøpere vokser såvidt kraftig gjør at det sterke markedet vil fortsette enda noen år – dog under forutsetning av at økonomien  generelt sett fortsetter i det forventede positive sporet vi ser i dag.

Statistikken som blir omtalt i denne artikkelen gjelder sammenligning av perioden 1/1 til 15/6 2019 mot 1/1 til 15/6 2020.

4285
b-0TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF