Pangstart i hyttemarkedet

Omsetningen av fritidsbygg (sum nybygg og brukt) har fått en pangstart hittil i år (t.o.m. 8. mars), med en vekst på hele 31,3 %! Dette er skyhøyt over fjorårets rekordtall, og det er ingen tegn til avmatning.

Av Bjørn-Erik Øye

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sara Midtgaard

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

11. mars 2021
Av Bjørn-Erik Øye

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sara Midtgaard

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

11. mars 2021
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210311134001799.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210311134002815.jpg?maxwidth=2000
130 hytte.jpg 130 hytte.jpg
0

Prognosesenteret har fulgt trendene i det norske hyttemarkedet tett i mer enn 30 år og vi kan nå notere nok en rekord.  2 ganger per år (vår og høst) intervjuer vi et landsdekkende representativt utvalg av norske husholdninger om hvilke planer de har om kjøp av fritidsbolig i Norge og/eller utlandet. Resultatene fra vårens intervjuer (foretatt i uke 8 og 9) viser at hele 9 %, tilsvarende om lag 220 000 husholdninger, oppgir at de har planer om å kjøpe fritidsbolig i Norge i løpet av kommende 3-årsperiode. Aldri har så mange norske husholdninger planlagt å anskaffe seg fritidsbolig!

Hytteåret 2020

Ved inngangen til fjoråret oppga 90 000 husholdninger at de hadde planer om hyttekjøp, hvilket avspeilet seg i en meget god start på hytteåret i fjor (januar, februar og mars). Da Norge stengte ned i siste halvdel av mars noterte vi tilnærmet full stopp i hyttemarkedet i april og inn i mai måned. Men, fra og med midten av mai måned formelig eksploderte etterspørselen. Både som en konsekvens av reiserestriksjoner, men også pga. rekordlave renter. Denne eksplosive utviklingen fortsatte gjennom sommeren og vi så nye rekordtall i august/september, hvor hele 7 % av norske husholdninger nå planla å kjøpe hytte. En meget solid rekord!

Året 2020 endte da også opp som et rekordår for alle typer fritidsbygg (sjø, innland, fjell) med en samlet omsetningsvekst på 26 % og en vekst i kvadratmeterprisen på hele 7,2 %.

Nye rekorder i 2021?

Som nevnt over, har det aldri vært så mange husholdninger som planlegger å anskaffe seg fritidsbolig. Disse rekordtallene samstemmer meget godt med tendensen i markedet så langt. I perioden 1. januar–8. mars ble det omsatt 31,3 % flere fritidsboliger enn i samme periode i fjor. Vi ser også at kvadratmeterprisene har steget 4, 6 % så langt i år, mot samme periode i fjor.

Vi kan dermed allerede nå konkludere med at nye rekorder står for fall i 2021 – selv om det blir meget spennende å følge med på om etterspørselstrykket avtar noe i siste halvår i takt med at normaliseringen av samfunnet skyter fart og at det igjen blir tillatt med reiser også utenfor Norge.  Dette også relatert til at tilbudssiden i markedet ikke vil kunne klare å levere tilstrekkelig volumer for å møte en slik type etterspørselseksplosjon vi ser akkurat nå, til tross for en markert økning i nybyggaktivitet.

2705
b-0TrueFalse
left -1 c-13TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF