SWITCH SECTION

Rekordlave boligtall for mai

Ferske tall for mai viser det laveste nivået som er målt siden oppstarten i 2010

Av Prognosesenteret

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Anna Brinkhagen

Bengt Henricson

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Öye

BjornH

Christian Brander

David Lund

Ellinor Lindstrøm

Erik H

Erika Knutsson

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Joel Jönsson

Kåre Elnan

Kjell Senneset

Malin Zethraeus

Nejra Macic

Øystein Krogsrund

Patric Lindqvist

Patric Lindqvist

Prognosesenteret

Thomas Ekvall

Thomas Ekvall

Veronica Strøm

Prognosesenteret

12. juni 2020
Av Prognosesenteret

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Anna Brinkhagen

Bengt Henricson

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Öye

BjornH

Christian Brander

David Lund

Ellinor Lindstrøm

Erik H

Erika Knutsson

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Joel Jönsson

Kåre Elnan

Kjell Senneset

Malin Zethraeus

Nejra Macic

Øystein Krogsrund

Patric Lindqvist

Patric Lindqvist

Prognosesenteret

Thomas Ekvall

Thomas Ekvall

Veronica Strøm

Prognosesenteret

12. juni 2020
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200612091518185.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200612091518185.jpg?maxwidth=2000
0

Salg og igangsetting i mai er bedre enn i april, men lavere enn mai i fjor. Salget i mai ligger 18 % under fjoråret, mens igangsettingen ligger 29 % under.

Hittil i år ligger salget 27 % under fjoråret. Salget av eneboliger i årets fem første måneder ligger 19 % under fjoråret. Salget av småhus og leiligheter hittil i år ligger hhv. 31 % og 29 % under fjoråret.

Ser vi på siste tolvmåneders salg, ligger vi totalt 14 % under forrige tolvmånedersperiode. Eneboliger har den største prosentvise nedgangen (- 19 %). Leiligheter ligger 15 % under foregående tolvmåneders salg og småhus ligger 3 % under.

Igangsettingen hittil i år ligger totalt 15 % under fjoråret. På eneboliger og småhus ligger igangsettingen hittil i år hhv. 18 % og 26 % under fjoråret. Leiligheter ligger 7 % under fjoråret etter årets fem første måneder.

Ser vi på siste tolvmåneders igangsetting ligger vi nå 15 % under forrige tolvmånedersperiode totalt. Igangsettingen av leiligheter ligger under med 18 % og igangsettingen av småhus og eneboliger ligger hhv. 10 % og 15 % under foregående tolvmåneders igangsetting.

Salget og igangsettingen av fritidsboliger hittil i år ligger nå hhv. 18 % og 19 % under fjoråret. Tolvmånedersendringen på salg av fritidsboliger viser en nedgang på 18 %, mens igangsettingen av fritidsboliger ligger 22 % under målt på tolvmånedersbasis.

 
 

1592
b-0TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF