SWITCH SECTION

Salget av nye boliger i juni endte 3 % over fjorårets nivå

Men etter første halvår ligger salget likevel 22 % under fjoråret

Av Heidi Bjørneng

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bengt Henricson

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Christian Brander

David Lund

Ellinor Lindstrøm

Erik H

Erika Knutsson

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Joel Jönsson

Kåre Elnan

Kjell Senneset

Malin Zethraeus

Nejra Macic

Øystein Krogsrund

Patric Lindqvist

Patric Lindqvist

Prognosesenteret

Thomas Ekvall

Thomas Ekvall

Veronica Strøm

Prognosesenteret

17. august 2020
Av Heidi Bjørneng

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bengt Henricson

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Christian Brander

David Lund

Ellinor Lindstrøm

Erik H

Erika Knutsson

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Joel Jönsson

Kåre Elnan

Kjell Senneset

Malin Zethraeus

Nejra Macic

Øystein Krogsrund

Patric Lindqvist

Patric Lindqvist

Prognosesenteret

Thomas Ekvall

Thomas Ekvall

Veronica Strøm

Prognosesenteret

17. august 2020
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200817075958052.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200817075958052.jpg?maxwidth=2000
0

Salget av nye boliger i juni endte 3 % over tilsvarende måned i 2019. Andre kvartal 2020 ble bedre enn første kvartal 2020 på salg, men endte likevel 19 % under andre kvartal i 2019. 

Hittil i år ligger salget 22 % under fjoråret. Igangsettingen i juni i år lå 13 % under tilsvarende måned i fjor. Igangsettingen var også høyere i andre kvartal 2020 enn i første kvartal 2020, men igangsettingen i andre kvartal lå hele 22 % under andre kvartal i 2019. Hittil i år ligger igangsettingen 15 % under fjoråret.

 Ser vi på de ulike boligtypene, viser resultatene at vi har en nedgang i salget av samtlige boligtyper hittil i år. Eneboliger ligger 18 % under fjoråret, småhus ligger 22 % under fjoråret og leiligheter ligger 24 % under fjoråret.

 Ser vi på tolvmånedersendringen i salg ligger vi nå 12 % under. Eneboligsalget ligger 19 % under på tolvmåneders basis, mens småhus og leiligheter ligger hhv.     2 % og 14 % under foregående tolvmåneders periode.

 Igangsettingen fordelt på boligtype viser en nedgang 18 % for eneboliger og småhus og en nedgang på 12 % på leiligheter hittil i år.

 Ser vi på tolvmånedersendringen i igangsetting ligger vi nå 17 % under. Tolvmånedersendringen i igangsetting viser en nedgang på 17 % for eneboliger, 10 % for småhus og 20 % for leiligheter.

 På fritidsboliger er det en nedgang i salget hittil i år på 10 %. Igangsettingen ligger hittil i år 16 % under fjoråret. Tolvmånedersendringen ligger på - 12 % på salg og - 22 % på igangsetting av fritidsboliger.


1695
b-0TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF