SWITCH SECTION

Selge eller kjøpe (bolig) først?

Det er en viss økonomisk risiko knyttet til timingen av kjøps- og salgstidspunktet.

For Prognosesenteret

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

29. oktober 2020
For Prognosesenteret

prognosesenteret

Prognosesenteret

29. oktober 2020
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20201029144542771.png?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20201029143330029.png?maxwidth=2000
Kjøpe eller selge bolig først - to boliger 3.png Kjøpe eller selge bolig først - to boliger - mobil 2.png
0

Kjøp av bolig er, for de aller fleste av oss, de største investeringene vi gjør, og betyr ofte mye for egen økonomi. I og med at majoriteten av husholdningene skal selge en bolig når de skal kjøpe og flytte til en annen, er det en viss økonomisk risiko knyttet til timingen av kjøps- og salgstidspunktet. 

Mange foretrekker å vite hvor mye de får for boligen man har, før man kjøper en annen. Hvor mange som vil selge først, varierer imidlertid med hvordan markedet oppleves. Om man frykter at boligprisene vil falle, vil man vanligvis selge først – og motsatt om man forventer en prisvekst i markedet.

I forbindelse med finanskrisen i 2007/2008, svarte mer enn 7 av 10 at de ville selge før de kjøpte annen bolig, mindre enn 1 av 10 var tøffe nok til å svare at de ville kjøpe først. Etter hvert som usikkerheten avtok og økonomien viste en positiv utvikling, økte andelen som ville kjøpe først, mens andelen som ville selge først falt betydelig. I 2013 var det omtrent like mange som ville selge først, som kjøpe først, rundt 35 % i begge leirer.

1327
Falseb-0

Optimismen er tilbake

I 2016 opplevde vi på ny økonomisk nedgang, og usikkerheten i boligmarkedet tiltok – andelen som ville selge først økte til 62 %. Fra 2016 har andelen som vil selge før de kjøper bolig hatt en fallende tendens. Men så i mars 2020 kom koronaen for alvor til Norge. Usikkerheten ble kastet på oss, og i april svarte hele 2 av 3 at de ville selge før de kjøpte bolig, mens mindre enn 1 av 4 ville kjøpe før de solgte.

Det ble heldigvis ikke så ille som mange fryktet – snarere tvert imot. Med et rekordlavt rentenivå ble det nesten «gratis» å låne penger, og mange kastet seg inn i budrundene. Optimismen har kommet tilbake i markedet, og andelen som vil selge først har falt dramatisk, fra 66 % i april til 56 % i september, mens andelen som vil kjøpe først har økt fra 23 % til 30 % i samme periode.

828
false
Falseb-0
left -1 Falseb-0
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF