SWITCH SECTION

Smarte hus og teknologi i boligen

Teknologien utvikler seg i høyt tempo, og bare i løpet av de seneste årene har det skjedd store ting på teknologifronten. For husholdningene betyr dette at man i stadig større grad kan styre og overvåke biler, hytter og hus fra den «smarte» telefonen.

Av Kåre Elnan

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

7. januar 2021
Av Kåre Elnan

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

6. januar 2021
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210106173212530.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210106173212921.jpg?maxwidth=2000
283 smart hus teknisk.jpg 283 smart hus teknisk.jpg
0

Hva er smarthus?

Det finnes mange definisjoner og oppfatninger av hva et smarthus er. Fellesnevneren for de fleste av disse, er at man ved bruk av teknologi kan styre, overvåke og regulere funksjonen i en bolig, eller en bygning. 


I Prognosesenterets Future Living-analyse, der vi undersøkte bruk av teknologi i boligen, svarte mer enn 6 av 10 husholdninger at de kjente til smarthus-begrepet, hvilket tyder på at mer enn 1,5 millioner husholdninger vet hva smarthus er. 


Det er imidlertid bare 18 % av de som kjenner smarthus-begrepet, som har teknologiske løsninger i boligen som gjør at de vil kalle det et smarthus. Dette betyr at bare 1 av 10 husstander mener at de har et smart hus i dag, mens mer enn 2,2 millioner husstander ikke har en fungerende smarthus-løsning i egen bolig!


Mange ønsker smarthusteknologien velkommen

Ser vi på summen av de som mener at smarthusteknologi er nødvendig eller som synes det er «kjekt-å-ha», svarer nesten 6 av 10 at de ønsker å ha slik teknologi i boligen. Den rivende utviklingen innen smarthusteknologi, i kombinasjon med at en stor andel av husholdningene er positive til slike løsninger, tilsier at markedet for slike løsninger vil øke kraftig i årene som kommer!

1209
b-0TrueFalse
left -1 c-13TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF