Smarthusteknologi - hva og hvordan?

Det er åpenbart at teknologinivået i norske boliger øker. Bare i løpet av de seneste 3 årene har andelen som har enkeltprodukter som passer inn i smarthusbegrepet, økt kraftig.

Av Kåre Elnan

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

11. januar 2021
Av Kåre Elnan

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

11. januar 2021
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210111105807642.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210111105808345.jpg?maxwidth=2000
351 smarthus_illustrasjon.jpg 351 smarthus_illustrasjon.jpg
0

Det er fortsatt få som har helhetlige smarthusløsninger, men 2 av 3 husholdninger svarer at de har løsninger i boligen som passer inn under smarthus-begrepet.


Hvilke løsninger er vanligst?

I vår Future Living-analyse, der vi undersøkte bruk av teknologi i boligen, er innbrudds- og brannalarmsystemer det flest svarer at de har i boligen. Mer enn 1 av 4 har innbrudds- og brannalarmsystem i boligen, mens i overkant av 2 av 10 svarer at de har systemer for underholdning (lyd og bilde).


Når det kommer til lysstyring, smartdører/-låser og velferdsteknologi er andelen betydelig lavere.


Hva skal til for at vi kaller boligen et Smarthus?

Elektronisk styring av flere enheter i boligen, ligger som en fellesnevner for hva det norske folk mener et smarthus bør inneholde. Det er videre viktig at teknologien skal muliggjøre varmestyring, at den tar hensyn til miljøet og at den bidrar til lavere energibruk.


Selve styringen av teknologien bør dels kunne skje via en smarttelefon, eller ved direkte stemmestyring.

1007
b-0TrueFalse
left -1 Falsec-13
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også