115
SWITCH SECTION

Snart er tiden ute

Soltimene blir stadig flere, og i takt med at temperaturene stiger, trekker flere og flere ut av hus og hjem. Det er sommer, og det er tid for utvendig oppussing!

Av Kåre Elnan

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sara Midtgaard

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

7. juni 2022
Av Kåre Elnan

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sara Midtgaard

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

7. juni 2022
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220607103305434.png?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220607103305934.png?maxwidth=900
0

I Prognosesenterets ByggMonitor-undersøkelser ser vi at 7-8 av 10 utvendige oppussingsarbeider gjennomføres i perioden april– august, og mer enn halvparten av de utvendige oppussingsarbeidene skjer i mai, juni eller juli. Nord-Norge skiller seg naturlig nok litt ut fra resten av landet, da det mange steder lengst nord er vinter langt ut i april.


Alt-i-alt svarte en femtedel av husholdningene at de hadde utført utvendig oppussing av boligen i 2021. Det betyr at nesten 500 000 husholdninger utførte ett eller flere arbeider utvendig på boligen i fjor, hvilket er det høyeste som er registrert i løpet av de siste 7 årene. 

De enkle utvendige arbeidene dominerer

Det er malerarbeider og/eller beising som er den vanligste formen for utvendig oppussing. Omtrent halvparten av de som har pusset opp utvendig har utført denne typen vedlikehold/oppussing, der andelen er noe høyere i Midt-Norge og Nord-Norge enn i resten av landet. Vi registrerer også at de godt voksne og eldre er mer ivrige med malerkosten enn de yngre aldersgruppene.

Stadig flere bygger terrasse

I løpet av de siste 3–4 årene har vi registrert en markant økning i antall husholdninger som bygger ny terrasse, hvilket tyder på at stadig flere ønsker et mer «organisert» uterom ved boligen. Målingene blant norske husholdninger tyder på en nesten dobling i antall husholdninger som har bygget terrasse fra 2018 til 2021.


Koronapandemien isolert sett bidro til en betydelig vekst for oppussingsmarkedet generelt, og for de tiltakene husholdningene selv kunne utføre spesielt. Bygging av terrasser var antageligvis et av de utvendige arbeidene som fikk et løft i forbindelse med at Ola og Kari måtte holde seg mer hjemme, og at de brukte mindre penger på reiser. 

Fortsatt store planer

Til tross for økende energipriser og generell prisvekst, er det fortsatt mange som planlegger å pusse opp utvendig, noe som antageligvis vil bety at det kan bli kamp om terrassebordene i ukene og månedene som kommer.

Bygging av terrasse er på grensen av en folkehobby, der hobbysnekkeren virkelig kan skinne, og nesten 3 av 4 bygger terrassen selv eller med hjelp fra venner.

Når varmen brer seg over landet kommer vi ut med pensel, sag og batteridrill.

En versjon av dette innlegget ble først publisert i Fargemagasinet 3. juni.

2342
TrueFalsec-13
left -1 Falsec-13
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også