115

Status på igangsetting og salg av nye boliger - november 2023

Den kraftige nedturen i nyboligmarkedet fortsetter.

Av Heidi Bjørneng

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Ingrid Testkonto

Ingrid Engesæter

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Peder Bjørnseth Hansen

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

14. desember 2023
SWITCH SECTION
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20231213124347259.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20231213124347259.jpg
0

Siste tolvmånedersperiode ble det solgt 13 372 boenheter, 37 % under forrige tolvmånedersperiode – 3 825 eneboliger (-24 %), 3 212 småhus (-16 %) og 6 335 leiligheter (-49 %). 

Salget hittil i år er 34 % under samme periode i fjor. Eneboliger er 23 % under, småhus 17 % under og leiligheter 44 % under fjoråret.

Salget av nye boliger i november 2023 lå 19 % under november 2022.

Igangsettingen

Siste tolvmånedersperiode ble det igangsatt 14 575 boenheter, 43 % under forrige tolvmånedersperiode – 4 516 eneboliger (- 22 %), 3 380 småhus (-21 %) og 6 679 leiligheter (-57 %)

599
TrueFalsec-13

Igangsettingen hittil i år er 44 % under samme periode i fjor. Eneboliger er 22 % under, småhus 26 % under og leiligheter 59 % under fjoråret.

Igangsetting av nye boliger i november 2023 lå 63 % under november 2022.

226
true
TrueFalsec-13
0

Fritidsboliger

Siste tolvmånedersperiode ble det solgt 1 924 enheter, 44 % under forrige tolvmånedersperiode.

Salget av fritidsboliger hittil i år er 45 % under samme periode i 2022.

Siste tolvmånedersperiode ble det igangsatt 3 304 enheter, 33 % under forrige tolvmånedersperiode.

Igangsatte nye fritidsboliger hittil i år er 39 % under samme periode i 2022.

Resultatene er basert på Boligbarometeret, som er en innrapportering av salgs- og igangsettingstall fra boligutviklerne.

514
TrueFalsec-13
center 0 TrueFalsec-13
left -1 TrueFalsec-13
TrueFalsec-13
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også