115

Status på igangsetting og salg av nye boliger – oktober 2023

Det er fortsatt stor nedgang i nyboligsalget. I oktober var tolvmånederssalget lavere enn bunnpuktet under finanskrisen.

Av Heidi Bjørneng

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Ingrid Testkonto

Ingrid Engesæter

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Peder Bjørnseth Hansen

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

15. november 2023
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20231114120740842.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20231114120740842.jpg?maxwidth=900
0

Siste tolvmånedersperiode ble det solgt 13 613 boenheter, 38 % under forrige tolvmånedersperiode – 3 878 eneboliger (-26 %), 3 208 småhus (-17 %) og 6 527 leiligheter (-49 %)

Salget hittil i år er 35 % under samme periode i fjor. Eneboliger er 24 % under, småhus 18 % under og leiligheter 45 % under fjoråret. 

Salget av nye boliger i oktober 2023 lå 28 % under oktober 2022.

Igangsettingen

Siste tolvmånedersperiode ble det igangsatt (byggearbeidet i gang) 15 827 boenheter, 38 % under forrige tolvmånedersperiode – 4 774 eneboliger (-19 %), 3 360 småhus (-22 %) og 7 693 leiligheter (- 50%).

619
TrueFalsec-13

Igangsettingen hittil i år er 42 % under samme periode i fjor. Eneboliger er 19 % under, småhus 30 % under og leiligheter er 55 % under fjoråret.

Igangsetting av nye boliger i oktober 2023 lå 12 % under oktober 2022. 

228
false
TrueFalsec-13
0

Fritidsboliger

Siste tolvmånedersperiode ble det solgt 1 963 enheter, 47 % under forrige tolvmånedersperiode. 

Salget av fritidsboliger hittil i år er 47 % under samme periode i 2022.

Siste tolvmånedersperiode ble det igangsatt 3 412 enheter, 33 % under forrige tolvmånedersperiode. 

Igangsatte nye fritidsboliger hittil i år er 40 % under samme periode i 2022.

Resultatene er basert på Boligbarometeret, som er en innrapportering av salgs- og igangsettingstall fra boligutviklerne.

516
TrueFalsec-13
center 0 TrueFalsec-13
left -1 TrueFalsec-13
TrueFalsec-13
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også