115
arrow icon
arrow icon
arrow icon
arrow icon

Status på salg og igangsetting av nye boliger – april 2024

Er bunnen nådd? Tallene for nyboligmarkedet så langt i 2024 viser en utflating. Det tyder på at bunnen er nådd, men boligbyggingen er bare på halvparten av behovet.

Av Heidi Bjørneng, Prognosesenteret AS caret down icon caret down icon

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Ingrid Testkonto

Ingrid Engesæter

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Peder Bjørnseth Hansen

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

13. mai 2024
share image SWITCH SECTION
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20240513184658630.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20240513184658630.jpg?maxwidth=900
keyboard left icon
keyboard right icon
0

Siste tolvmånedersperiode ble det solgt 13 468 boenheter, 16 % under forrige tolvmånedersperiode – 3 574 eneboliger (- 14 %), 3 297 småhus (- 2 %) og 6 598 leiligheter (-22 %)

Solgte nye boliger hittil i år er 4 852 boenheter, 6 % over fjoråret – 1 041 eneboliger (-14 %), 1 235 småhus (+34 %) og 2 576 leiligheter (+6 %).

Salget av nye boliger i april 2024 var 39 % over april 2023. Samlet for mars og april er det solgt 9 % flere boenheter i 2024 enn i 2023.


Igangsettingen

Siste tolvmånedersperiode ble det igangsatt (byggearbeidet i gang) 13 872 boenheter, 31 % under forrige tolvmånedersperiode – 3 852 eneboliger (-25 %), 3 459 småhus (0 %) 6 561 leiligheter (-42 %).

690
TrueFalsec-13

Igangsettingen av nye boliger hittil i år er 3 260 boenheter, 3 % under fjoråret – 874 eneboliger (-29 %), 959 eneboliger (+41 %) og 1 427 leiligheter (- 1 %).

162
false
TrueFalsec-13
keyboard left icon
keyboard right icon
0

Igangsetting av nye boliger i april 2024 var 21 % under april 2023. Samlet for mars og april er det igangsatt 14 % flere boenheter enn i 2023.

Fritidsboliger

Siste tolvmånedersperiode ble det solgt 1 920 enheter, 15 % under forrige tolvmånedersperiode. Det ble igangsatt (byggearbeidet i gang) 2 505 enheter, 44 % under forrige tolvmånedersperiode.

Salget av nye fritidsboliger hittil i år er 23 % over fjoråret, mens igangsettingen er 51 % under fjoråret.


Resultatene er basert på Boligbarometeret, som er en innrapportering av salgs- og igangsettingstall fra boligutviklerne.

594
TrueFalsec-13
center 0 TrueFalsec-13
left -1 TrueFalsec-13
TrueFalsec-13
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også