115

Status på salg og igangsetting av nye boliger – februar 2024

Vi ser tendenser til en utflating av nedgangen i både salg og igangsetting av nye boliger.

Av Heidi Bjørneng, Prognosesenteret AS

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Ingrid Testkonto

Ingrid Engesæter

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Peder Bjørnseth Hansen

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

14. mars 2024
SWITCH SECTION
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20240313142624777.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20240313142617497.jpeg
0

Siste tolvmånedersperiode ble det solgt 13 250 boenheter, 25 % under forrige tolvmånedersperiode – 3 587 eneboliger (- 21%), 3 081 småhus (- 15 %) og 6 582 leiligheter (-31 %)

Salget av nye boliger de tre siste månedene (desember 2023 og januar og februar 2024) var 3 % under tilsvarende periode ett år tidligere.

Salget av nye boliger i februar 2024 var 3 % under februar 2023.

Igangsettingen

Siste tolvmånedersperiode ble det igangsatt (byggearbeidet i gang) 13 642 boenheter, 37 % under forrige tolvmånedersperiode – 4 010 eneboliger (-25 %), 3 327 småhus (-17 %) og 6 305 leiligheter (-49 %).

622
TrueFalsec-13

Igangsettingen av nye boliger siste tre måneder (desember 2023, januar og februar 2024) var 17 % under tilsvarende periode ett år tidligere.

Igangsetting av nye boliger i februar 2024 var 20 % under februar 2023.

223
false
TrueFalsec-13
0

Fritidsboliger

Siste tolvmånedersperiode ble det solgt 1 885 enheter, 31% under forrige tolvmånedersperiode. Det ble igangsatt (byggearbeidet i gang) 2 738 enheter, 42 % under forrige tolvmånedersperiode.

Salget av nye fritidsboliger de siste tre månedene (desember 2023 og januar og februar 2024) er 6 % under tilsvarende periode ett år tidligere, mens igangsettingen var 51 % under.

Resultatene er basert på Boligbarometeret, som er en innrapportering av salgs- og igangsettingstall fra boligutviklerne.

523
TrueFalsec-13
center 0 TrueFalsec-13
left -1 TrueFalsec-13
TrueFalsec-13
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også