115

Status på salg og igangsetting av nye boliger – mars 2023

Vi ser en dramatisk nedgang i salg og igangsetting av nye boliger. Vi har ikke registret så lav aktivitet første kvartal, siden vi startet med kvartalsmålinger i 1999.

Av Heidi Bjørneng, Prognosesenteret AS

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

19. april 2023
SWITCH SECTION
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230418145651521.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230418145651521.jpg?maxwidth=900
0

Siste tolvmånedersperiode ble det solgt 16 541 boenheter, 36 % under tilsvarende tolvmånedersperiode året før – 4 300 eneboliger (-32 %), 3 364 (-31 %) og 8 877 leiligheter (- 39 %).

I første kvartal i år har det blitt solgt 3 499 boenheter, 45 % under første kvartal i 2022 – 974 eneboliger (-36 %), 601 småhus (-38 %) og 1 924 leiligheter (-50 %).

Salget av nye boliger i mars lå 44 % under mars 2022.

Igangsettingen

Siste tolvmånedersperiode ble det igangsatt (byggearbeidet er i gang) totalt 20 614 boenheter, 19 % under tilsvarende tolvmånederspeiode året før – 5 280 eneboliger (-18 %), 3 642 småhus (-28 %) og 11 691 leiligheter (-17 %).

670
TrueFalsec-13

I første kvartal har det blitt igangsatt 2 425 boenheter, 52 % under første kvartal i 2022 – 929 eneboliger (-23 %), 449 småhus (-58 %) og 1 047 leiligheter (-62 %).

Igangsettingen av nye boliger i mars lå 64 % under mars 2022.

238
false
TrueFalsec-13
0

Fritidsboliger

Siste tolvmånedersperiode ble det solgt 2 461 enheter, 60 % under forrige tolvmånedersperiode. 

Salget av fritidsboliger i første kvartal er 66 % under første kvartal i 2022.

Siste tolvmånedersperiode ble det igangsatt 4 600 enheter, 20 % under forrige tolvmånedersperiode.

Igangsettingen av nye fritidsboliger i første kvartal er 35 % under første kvartal i 2022.

Resultatene er basert på Boligbarometeret, som er en innrapportering av salgs- og igangsettingstall fra boligutviklerne.

534
TrueFalsec-13
center 0 TrueFalsec-13
left -1 TrueFalsec-13
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også