115

Status på salg og igangsetting av nye boliger – september 2023

Tredje kvartal i 2023 er det laveste nivået på igangsetting siden målingene startet i 1999.

Av Heidi Bjørneng

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Ingrid Testkonto

Ingrid Engesæter

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Peder Bjørnseth Hansen

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

17. oktober 2023
SWITCH SECTION
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20231016193838300.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20231016193826302.jpeg
0

Siste tolvmånedersperiode ble det solgt totalt 13 973 boenheter, som er 38 prosent under forrige tolvmånedersperiode – 3 945 eneboliger (-25 prosent), 3 136 småhus (-22 prosent) og 6 892 leiligheter (-47 prosent)

Solgte nye boliger i tredje kvartal 2023 er 27 prosent under tredje kvartal i 2022. Eneboliger er 1 prosent under, småhus 17 prosent under og leiligheter 41 prosent under samme periode i 2022.

Hittil i år (januar – september) er det solgt 9 606 nye boliger, 36 prosent under forrige periode i 2022. Eneboliger er 25 prosent under, småhus er 22 prosent under og leiligheter er 45 prosent under samme periode i 2022. 

Salget av nye boliger i september 2023 er 38 prosent under september 2022.

Igangsettingen

Siste tolvmånedersperiode ble det igangsatt (spaden i jorda) 16 047 boenheter, som er 45 prosent under forrige tolvmånedersperiode – 4 850 eneboliger (-20 prosent), 3 313 småhus (- 24 prosent) og 7 884 leiligheter (- 46 prosent).

982
TrueFalsec-13

Igangsatte nye boliger i tredje kvartal 2023 er 50 prosent under tredje kvartal 2022. Eneboliger er 13 prosent under, småhus 15 prosent under og leiligheter 71 prosent under samme periode i 2022.

198
false
TrueFalsec-13
0

Hittil i år (januar – september) er det igangsatt 8 638 nye boliger, 45 prosent under forrige periode i 2022. Eneboliger 19 prosent under, småhus er 36 prosent under og leiligheter er 59 prosent under samme periode i 2022.

Igangsettingen av nye boliger i september 2023 er 62 prosent under september 2022.

693f34e9-a8bd-4e02-bb01-e081b402b5e359d34661-6acf-491b-97a4-ed45d76f5331

Fritidsboliger

Siste tolvmånedersperiode ble det solgt 1 952 enheter, 51 prosent under forrige tolvmånedersperiode.

Salget av nye fritidsboliger hittil i år er 49 prosent under samme periode i 2022.

Siste tolvmånedersperiode ble det igangsatt 3 544 enheter, 35 prosent under forrige tolvmånedersperiode. 

Igangsatte nye fritidsboliger hittil i år er 40 prosent under samme periode i 2022. 


Resultatene er baser på Boligbarometeret, en innrapportering av salgs- og igangsettingstall fra boligutviklerne.

932
TrueFalsec-13
center 0 TrueFalsec-13
left -1 TrueFalsec-13
TrueFalsec-13
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også