115

Status på salg og ingangsetting av nye boliger - april 2023

Nedgangen i salg og igangsetting av nye boliger fortsetter.

Av Heidi Bjørneng, Prognosesenteret AS

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Ingrid Testkonto

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Peder Bjørnseth Hansen

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

16. mai 2023
SWITCH SECTION
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230515125052235.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230515125052235.jpg?maxwidth=900
0

Siste tolvmånedersperiode ble det solgt 15 960 boenheter, 36 % under forrige tolvmånedersperiode – 4 145 eneboliger (-31 %), 3 371 småhus (-26 %) og 8 443 leiligheter (-42 %).

Salget hittil i år er 43 % under samme periode i fjor. Eneboliger er 37 % under, småhus 28 % under og leiligheter 49 % under fjoråret.

Salget av nye boliger i april lå 35 % under april 2022.

Igangsettingen

Siste tolvmånedersperiode ble det igangsatt (byggearbeidet er i gang) totalt 19 961 boenheter, 21 % under forrige tolvmånedersperiode – 5 156 eneboliger (-19 %), 3 453 småhus (-30 %) og 11 351 leiligheter (-19 %).

621
TrueFalsec-13

Igangsettingen hittil i år er 49 % under samme periode i fjor. Eneboliger ligger 24 % under, småhus 55 % under og leiligheter 58 % under fjoråret.

Igangsettingen av nye boliger i april er 41 % under april 2022.

221
true
TrueFalsec-13
0

Fritidsboliger

Siste tolvmånedersperiode ble det solgt 2 260 boenheter, 59 % under forrige tolvmånedersperiode.

Salget av fritidsboliger hittil i år er 64 % under samme periode i 2022

Siste tolvmånedersperiode ble det igangsatt 4 447 boenheter, 22 % under forrige tolvmånedersperiode.

Igangsettingen av nye fritidsboliger hittil i år er 38 % under samme periode i 2022.

Resultatene er basert på Boligbarometeret, som er en innrapportering av salgs- og igangsettingstall fra boligutviklerne.

524
TrueFalsec-13
center 0 TrueFalsec-13
left -1 TrueFalsec-13
TrueFalsec-13
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også