Sterk økning i antall husholdninger som pusset opp i 2020

Effekten av at mange tilbragte mer tid hjemme enn ellers da landet stengte ned 12. mars, viste seg ved at mange oppdaget at hjemmet kunne trenge en ansiktsløfting. Det var på tide å pusse opp!

Av Kåre Elnan

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

5. februar 2021
Av Kåre Elnan

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

4. februar 2021
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210204183946152.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210204183947683.jpg?maxwidth=2000
257 ROt bolig.jpg 257 ROt bolig.jpg
0

I kjølvannet av nedstengningen 12. mars, ble mange av oss plutselig påtvunget å holde oss hjemme. Mange måtte etablere en kontorplass ved kjøkkenbordet, i stuen, i boden eller andre steder i boligen, der det kunne være mulig å jobbe noenlunde i fred. 

Sterk økning i antall husholdninger som pusset opp i 2020

Det var en kraftig vekst i antall husholdninger som pusset opp boligen i 2020. Alt-i-alt var det mer enn 790 000 husholdninger som foretok innvendig oppussing i 2020, mer enn 133 000 flere enn året før!

Høyest aktivitet blant de unge

Andelen som pusser opp innvendig er høyest blant de unge befolkningsgruppene, med 34 % i aldersgruppen under 30 år og 42 % i aldersgruppen 30–39 år. Andelen synker deretter med stigende alder. En av hovedforklaringene til disse forskjellene kan være at de yngre bytter boliger betydelig oftere enn de eldre.

Hva skjedde i 2020?

Det faktum at så vel unge som voksne i større grad har måttet holde seg på hjemmebane, har gitt seg forskjellig utslag mellom aldersgruppene. De yngste sin oppussingsfrekvens har ikke endret seg nevneverdig, muligens fordi disse gruppene har hatt mer enn nok med å håndtere jobboppgavene i kombinasjon med hjemmeskole etc.

Blant de godt voksne aldersgruppene ser vi imidlertid at andelen som har pusset opp innvendig økte kraftig i løpet av koronaperioden. De godt voksne er i denne sammenhengen de mellom 55 og 64 år, samt 65–74 år, der andelen som har pusset opp innvendig har økt fra hhv. 23 % og 18 % i 2019 til ca. 39 % og 25 % i 2020!

Ser vi på hvor mye penger disse aldersgruppene i gjennomsnitt brukte på innvendig oppussing, betyr dette at de godt voksne har brukt mer enn 2,5 milliarder kroner mer i 2020, enn de gjorde året før!

Hvilke typer arbeider ble utført?

Veksten i oppussingsfrekvensen i kjølvannet av nasjonal nedstengning traff ikke alle typer arbeider likt. De store oppussingsarbeidene på kjøkken og bad, som krever bruk av håndverker(e), viste en nedgang på 2–5 %, mens de enklere tiltakene som husholdningene selv kunne utføre, viste en vekst i samme periode.

Størst vekst registrerte vi i andelen husholdninger som malte innvendig. Nesten 7 av 10 som pusset opp innvendig, utførte malerarbeider. Dette betyr at hver femte husholdning (20 %) malte boligen innvendig i fjor, mot 16,5 % året før. Alt i alt var det mer enn 495 000 husholdninger som malte innvendig i 2020!

2419
b-0TrueFalse
left -1 Falsec-13
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF