130

Svak bedring i nye yrkesbygg-investeringer i Europa

Summen av investeringer i nye yrkesbygg i Europa forventes å ende på 2 800 milliarder NOK i inneværende år, 2,6 % opp fra 2020. For 2022 og 2023 forventes ytterligere vekst på hhv. 3,5 % og 2,6 %.

Av Bjørn-Erik Øye

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sara Midtgaard

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

9. august 2021
Av Bjørn-Erik Øye

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sara Midtgaard

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

9. august 2021
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210809104826356.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210809131139493.jpg?maxwidth=900
0

Norges andel av disse investeringene ligger på om lag 2,5 %. En tilsynelatende beskjeden andel, men likevel mer enn dobbelt så høyt som befolkningsandelen skulle tilsi.

Høyest relative investering målt mot befolkningsandel finner i Irland, hvor nybyggmarkedene igjen bobler etter pandemiåret 2020. Finland, Østerrike og Danmark har også høy aktivitet, mens Norge ligger på en 5. plass med i overkant av 13 000 NOK/per capita i denne sektoren i inneværende år.

Med en svak bedring av investeringene i nye yrkesbygg i år og de kommende to årene, ligger det an til et relativt stabilt investeringsvolum denne 3-årsperioden (2020–2023) sammenliknet med forrige 3-årsperiode (2018–2020) Samlet sett forventes denne 3-årsperioden å ende opp på omtrent identisk investeringsvolum som forrige 3-årsperiode. Her er det viktig å notere at totale investering i 2023 likevel blir lavere enn nivået før pandemien. Mest positiv utvikling i denne sammenheng ventes i Danmark, Ungarn og Portugal, mens vi finner Belgia, Slovakia og Tsjekkia i andre enden av skalaen.

Som visst i grafen over, er helsebygg en vesentlig bidragsyter til stabilisering av investeringene i nye yrkesbygg. Deretter følger lagerbygg, noe som har en klar sammenheng med netthandel og andre endringer i handelsmønstre. På tredjeplass finner vi enda en offentlig sektor – undervisningsbygg.


Prognosesenteret er Euroconstructs representant i Norge. De nye prognoserapportene fra Euroconstruct er nå mulig å kjøpe på vår hjemmeside.


*Medlemsland i Euroconstruct-nettverket: Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italia, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Sveits, Slovakia, Spania, Storbritannia, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike.


3128
b-0TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF