115

Teknologi i boligen

Ser forbrukerne i større grad enn tidligere fordelen med smarthusteknologi?

Av Andreas Brand, Prognosesenteret AS

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

11. januar 2023
Av Andreas Brand

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

9. januar 2023
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230109131236347.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230109131236614.png?maxwidth=900
0

Teknologien utvikler seg i høyt tempo og det kommer stadig nye løsninger som forbrukerne kan ta i bruk. For husholdningene betyr dette at man i større grad kan styre og overvåke biler, hus og hytter. Hva tenker egentlig forbrukerne om disse teknologiske løsningene? Er de bare for den spesielt interesserte eller begynner flere å få øynene opp for hva teknologien faktisk kan bidra med?

Kjekt å ha, men ...

I 2019 gjennomførte vi vår første Future Living-undersøkelse om teknologi i boligen. Her kom det tydelig fram at selv om forbrukerne kunne se at smarthusteknologi kunne være kjekt å ha, var det ikke noe de mente var nødvendig å ha i boligen. Det er ikke så veldig mange år siden smarthusløsninger i stor grad kun ble assosiert med underholdning og noe som kunne gjøre livet enklere. De hadde heller ikke alltid like tydelig økonomiske fordeler. Derfor er det ikke så rart at forbrukerne ikke så på smarthusløsninger som nødvendig.

947
TrueFalsec-13

Flere positive til smarthusløsninger

I desember 2022 gjennomførte vi en ny undersøkelse om teknologi i boligen. Undersøkelsen viste at de smarthusløsningene som forbrukerne har i dag i størst grad bidrar til et enklere liv og økt komfort. På spørsmålet om hva teknologien først og fremst skal bidra med hvis man skal investere i nye løsninger, viste svarene at det er økonomi (spare penger) og miljø/energisparing som er viktigst

431
true
TrueFalsec-13
0

I tillegg viste undersøkelsen en tendens til at flere er positive til smarthusløsninger. Det er fortsatt over halvparten som mener at disse type løsningene ikke er nødvendige, men noe som kan være kjekt å ha. Likevel ser vi at andelen her går ned. Vi ser også at andelen forbrukere som svarer at smarthusløsninger er noe de mener er nødvendig og ønsker å ha i sin bolig øker. Det er fortsatt hos de yngre forbrukerne at interessen er størst.

I en tid hvor det kan føles som at strømprisene slår nye rekorder annenhver dag samtidig som økte matpriser og renter er en ny del av hverdagen, må forbrukerne gjøre andre prioriteringer enn tidligere. Derfor er det nok mange som nå ser seg om etter nye løsninger for å spare penger. Når flere og flere ser etter løsninger på hvordan de for eksempel kan redusere strømforbruket, er det rimelig å anta at også flere kan se fordelene med smarthusteknologi og at smarthusteknologi ikke kun er løsninger som bidrar til et enklere og mer underholdende liv. I undersøkelsen ser vi også tendenser som peker mot at betalingsviljen blant forbrukerne øker totalt sett.

For tilbydere av smarthusløsninger til hjemmet er det derfor viktig å tilby produkter som matcher behovene forbrukerne har.

Ta gjerne kontakt med Andreas Brand om du ønsker mer informasjon om Future Living

1332
TrueFalsec-13
center 0 TrueFalsec-13
left -1 TrueFalsec-13
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også