SWITCH SECTION

Tidenes høyeste for boligprisene

Boligprisene i Norge har aldri vært høyere enn nå. Forrige «all time high» var i mai 2018 og april 2017.

Av Prognosesenteret

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

3. april 2019
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190403145623918.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190403145623918.jpg?maxwidth=2000
0

Hvis vi justerer for prisstigning er boligprisene på landsbasis lavere i dag enn i 2017. Dessuten ser man på grafen nedenfor at den eksplosive prisveksten som startet etter bankkrisen tidlig på 1990-tallet, tok slutt i april 2017. 


Line chart with 195 data points.
Boligprisene i Norge har nå økt med 166 prosent siden 2003, og har aldri vært høyere. Indeks 2003 = 100.
The chart has 1 X axis displaying categories. Range: 195 categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Range: 91.345 to 274.495.
Chart graphic.
Kilde: Eiendom Norge og Macrobond
End of interactive chart


900
b-TrueFalse

Samfunnsøkonomisk optimalt

Boligkanalens redaktør Bjørn-Erik Øye mener dagens boligmarked er bra for samfunnet:

  -  Stabiliteten vi ser i dagens boligmarked er samfunnsøkonomisk optimal. Det er ikke ønskelig med for stor oppgang eller nedgang i boligprisene. Historien har vist at det kan komme uventede skift i boligprisene, men mye tyder på at vi nå står foran en lengre periode med stabilitet.

808
true
b-TrueFalse
0

Opptur fra 1993 til 2017

Boligprisene steg tilnærmet uavbrutt helt fra 1993 til 2017. I 1994 skrev kommunalkomiteen på Stortinget at: «Det sterke rentefallet er også hovedforklaringen på det prisomslag vi har sett i bruktboligmarkedet siden forsommeren 1993». Siden har rentene fortsatt å falle inntil nylig. 

 -  Grafen over viser at det kun har vært kortvarige fall i boligprisene siden 2003. Det var et fall i forbindelse med finanskrisen i 2008. Det var et fall i forbindelse med en innstramming i kredittmarkedet i 2013. Det var også et fall i forbindelse med ny boliglånsforskrift i 2017. I hovedsak har det vært tilnærmet uavbrutt oppgang til april 2017. Da gikk vi inn i en ny æra i det norske boligmarkedet, sier Øye.

Årsakene til stabilitet

Grunnene til stabiliteten i dagens boligmarked er følgende, ifølge Øye:

  • Når rentene sluttet å falle, bidro det også til at boligprisene sluttet å stige
  • Prisene er allerede så høye at det er begrenset økonomisk kapasitet til å løfte boligprisene mye høyere
  • Selv om vi nå ser tendenser til høyere renter, er de forventede rentehoppene så vidt små at det utlignes av lønnsutviklingen og et sterkt arbeidsmarked
  • Boligbyggingen har tatt seg opp over flere år, men høy optimisme i befolkningen har også bidratt til et historisk høyt boligsalg


2608
b-TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF