115

Trelastprisene i USA gjør helomvending, snart er det Norges tur …

Det har vært gode tider for trelastleverandørene i år, men ikke like festlig for utbyggere.

Av Sara Midtgaard

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sara Midtgaard

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

12. oktober 2021
Av Sara Midtgaard

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sara Midtgaard

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

12. oktober 2021
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20211012122416579.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20211012122417579.jpg?maxwidth=900
0

I går publiserte SSB oppdatert byggekostnadsindeks med blant annet ny statistikk for trevareprisene i september, som viser at prisene nå er 116 % høyere enn i fjor. Det har vært gode tider for trelastleverandørene i år, men ikke like festlig for utbyggere. Snart er festen over, og årsaken er økte renter og gjenåpning av samfunnet.

På samme måte som pandemien førte til oppussingsboom, har det skjedd et skifte i den globale etterspørselen etter trelast den siste tiden. Både gjenåpning av samfunnet og forventninger om renteheving har nå dempet oppussingsiveren som har pågått i flere land det siste året. Istedenfor å bruke penger på hjemmet, ventes folk nå i større grad å bruke penger på tjenester og opplevelser. Dette har bidratt til at trelastprisene i flere land som USA og Canada har falt betydelig. Investeringer i økt produksjonskapasitet på tilbudssiden har også bidratt. I tillegg har den sterke veksten og påfølgende nedgangen i prisene på råvarebørsene det siste året, også blitt påvirket av spekulasjon i terminkontrakter.

Vi legger bak oss en tid med rekordlave renter. Norges Bank hevet styringsrenten til 0,25 % forrige rentemøte og det ventes flere rentehevinger de kommende årene. Det blir dyrere å låne penger, både for oppussing og nybygging. Dette bidrar til å dempe renoverings- og byggeetterspørselen, som igjen vil bidra til å dempe konsumet av trevarer.

Høye trelastpriser i seg selv er dempende på etterspørselen. Det er begrenset hvor mye husholdninger er villig til å betale for å få en ny veranda før de innser at det blir for dyrt. Videre kan utbyggere velge å utsette prosjekter til materialkostnadene korrigeres.  

Den forholdsvis raske korreksjonen i trelastprisene i USA indikerer at prisøkningen i hovedsak skyldes et kraftig og uventet oppsving i etterspørselen under pandemien. Prisfallet gjør at eksport til Nord-Amerika blir mindre lønnsomt, og øker tilbudet i Europa. Forhold på tilbudssiden har også bidratt til prisveksten internasjonalt. Produksjonen har blitt begrenset av både angrep av barkbiller på skog i Canada og Europa, og ikke minst smitteverntiltak. Nå som vaksineringsgraden internasjonalt øker, antar vi at mange sagbruk vil øke produksjonen. Vi venter at trelastprisene vil korrigeres mot slutten av inneværende år, og at priskorreksjonen vil fortsette ut i 2022. 

2528
b-0TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også