120
SWITCH SECTION

Usikkerhet og uro preger fortsatt forbrukerne

Hvordan har forbrukernes holdninger og preferanser rundt egen bosituasjon utviklet seg det siste året?

Av Andreas Brand

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Ingrid Testkonto

Ingrid Engesæter

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Peder Bjørnseth Hansen

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

28. september 2023
Av Andreas Brand

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Ingrid Testkonto

Ingrid Engesæter

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Peder Bjørnseth Hansen

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

27. september 2023
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230927125421791.jpeg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230927125421791.jpeg?maxwidth=900
0

I august 2022 publiserte vi Future Living-rapporten Et usikkert marked, der hensikten var å kartlegge forbrukernes holdninger og preferanser rundt egen bosituasjon samt hvordan de stilte seg til usikkerheten som preget markedet og omverden den gangen.

Siden forrige måling har Norges Bank stadig økt styringsrenten, noe som for mange har ført til at en enda større del av lønningsposen nå går med til å betjene lån. I tillegg har vi fortsatt høy inflasjon og politisk uro. På bakgrunn av dette har vi gjennomført en oppfølgende undersøkelse for å se hvordan forbrukernes holdninger og preferanser har utviklet seg siden forrige måling samt hvordan resultatet skiller seg mellom ulike grupper. Rapporten har nå blitt publisert for våre Future Living-partnere. 

Usikkerhet og uro preger fortsatt forbrukerne

En fjerdedel av befolkningen over 25 år opplever økt usikkerhet rundt egen bosituasjon sammenlignet med for ett år siden. Som tidligere, er usikkerheten størst blant de yngre.

Husholdningsinntekt og gjeld er viktige faktorer som påvirker i hvor stor grad forbrukeren opplever økt usikkerhet, der usikkerheten øker med lavere inntekt og høyere gjeld. Andelen av befolkningen som svarer at de opplever økt usikkerhet er imidlertid noe lavere sammenlignet med for ett år siden.

1303
TrueFalsec-13

Mange av bekymringene som nevnes dreier seg om økonomiske faktorer og kostnader. Dette inkluderer bekymringer knyttet til økte priser på varer og tjenester, høyere renter, strømpriser, matpriser og generelle levekostnader. Noen nevner også bekymringer knyttet til endringer i inntekt og jobbsikkerhet.

304
true
TrueFalsec-13
0

I tillegg er det noen som nevner usikkerhet knyttet til politiske og internasjonale hendelser, som krigen i Ukraina, og hvordan disse kan påvirke økonomien og boligmarkedet. Samlet sett ser det ut til at økonomiske faktorer og usikkerheter spiller en betydelig rolle når det gjelder usikkerheten rundt egen bosituasjon.

Økte levekostnader har ført til flytting

At den aktuelle situasjonen påvirker befolkningen på ulikt vis, står imidlertid klart. En tredjedel av forbrukerne har for eksempel i løpet av det siste året brukt oppsparte midler for å dekke økte levekostnader. Samtidig oppgir 3 av 10 forbrukere at de ikke har en økonomisk buffer i dag som kan dekke uforutsigbare kostnader.

12 % av de som har svart på undersøkelsen mener også at økte levekostnader ført til at man blir nødt til å flytte fra nåværende bolig. Her spiller alder og husholdningsinntekt en viktig rolle. Vi ser at de yngre forbrukerne og de med lavere inntekt i større grad ser seg nødt til å flytte sammenlignet med andre grupper.

Vi vet også at leieprisene har hatt en kraftig vekst det siste året, noe som også avspeiler seg i resultatet. Blant dem som leier bolig i dag svarer 22% at de blir nødt til å flytte.

De yngre forbrukerne er naturlig nok mer eksponerte, mye på grunn av at de yngre som eier bolig ofte har mer boliglån sammenlignet med de eldre. Det er også en større andel som leier bolig blant de yngre og når leieprisene går opp påvirker dette økonomien til denne gruppen. Dette resulterer også i at de yngre ikke er like godt forberedte hvis levekostnadene øker ytterligere fremover, noe de fremdeles ser ut til å gjøre. De unge blir derfor en ekstra interessant gruppe å følge med på fremover.

Ta gjerne kontakt med Andreas Brand om du ønsker mer informasjon om Future Living.

1813
TrueFalsec-13
center 0 TrueFalsec-13
left -1 TrueFalsec-13
TrueFalsec-13
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også