115
SWITCH SECTION

Utvendig oppussing, sett fra innsiden

Til tross for økte kostnader til renter og avdrag for husholdningene, samt en mindre hyppig flytteaktivitet, har vi fortsatt sett investeringer i oppussing av våre egne boliger.

Av Kåre Elnan, Prognosesenteret AS

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Ingrid Testkonto

Ingrid Engesæter

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Peder Bjørnseth Hansen

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

7. mars 2024
Av Kåre Elnan

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Ingrid Testkonto

Ingrid Engesæter

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Peder Bjørnseth Hansen

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

5. mars 2024
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20240306095855584.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20240306095851256.jpeg
0

I det norske ROT-boligmarkedet opplever vi normalt stabilitet, og historisk sett har det klart seg godt gjennom utfordrende perioder. De siste årene har vært intet unntak. Til tross for økte kostnader til renter og avdrag for husholdningene, samt en mindre hyppig flytteaktivitet, har vi fortsatt sett investeringer i oppussing av våre egne boliger.

I 2022 og 2023 har vi registrert en moderat nedgang på henholdsvis 0,7 og 1,7 prosent sammenlignet med oppussingsutgifter i 2021. Dette står i kontrast til det dramatiske fallet vi har observert i markedet for nye boliger.

Andelen husholdninger som pusset opp økte fra 37 prosent i 2022 til 40 prosent i 2023, men gjennomsnittsbeløpet brukt på oppussing sank betydelig i samme periode. I 2023 investerte de som gjennomførte oppussingsarbeider i gjennomsnitt 97 400 kroner på sine boliger. Av disse var nesten en tredjedel opptatt av innvendig oppussing, mens en femtedel fokuserte på utvendig arbeid. Dette tilsvarer henholdsvis 840 000 og 510 000 husholdninger som pusset opp innvendig og utvendig.

Sesongen for utvendig ROT-arbeid står for døren

Med stigende temperaturer og lengre dager, rettes fokuset igjen mot utvendig vedlikehold og oppussing av boliger. Vår og sommer er høysesong for slike arbeider, og 20 prosent av husholdningene planlegger å oppgradere sine boliger utvendig i år.

Når det gjelder utvendig oppussing, er det tydelige forskjeller mellom ulike befolkningsgrupper. Aldersgruppen 30-39 år skiller seg ut med nesten en fjerdedel som har pusset opp eller planlegger å pusse opp utvendig. Dette kan forklares med at denne gruppen i større grad nylig har flyttet inn i eneboliger.

1681
TrueFalsec-13

Endring av eierskap i en bolig fører ofte til oppussing, først innvendig og deretter utvendig. De innvendige oppussingsarbeidene skjer ofte ett til to år etter at boligen har byttet eier, mens de utvendige arbeidene typisk kommer to til tre år etter innflytting.

265
false
TrueFalsec-13
0

Når det gjelder planlagte utvendige arbeider i år, er det enkle overflatebehandlingene som flest har planer om. 15 prosent av husholdningene har til hensikt å male eller beise boligen utvendig, mens 9 prosent skal ta seg av vinduer/balkongdører, og 6 prosent har planer om å bytte eller pusse opp ytterkledning/fasade. 1 av 20 husstander planlegger å bygge eller utføre arbeid på terrasse/platting, noe som betyr at nesten 130 000 husholdninger vil bygge eller tilpasse terrasser og plattinger i løpet av de kommende månedene.

Dette innlegget ble først publisert i Fargemagasinet 5. mars 2024.

601
TrueFalsec-13
center 0 TrueFalsec-13
left -1 TrueFalsec-13
TrueFalsec-13
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også