115

Varmepumpemarkedet flater ut på høyt nivå

I 2023 ble det solgt 151 504 varmepumper, omtrent like mange som i 2022. Fjoråret startet sterkt med 42 % vekst i 1. kvartal, men deretter falt veksten gradvis for hvert kvartal.

Av Nejra Macic

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Ingrid Testkonto

Ingrid Engesæter

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Peder Bjørnseth Hansen

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

29. januar 2024
Av Nejra Macic

Ingrid Mjøs

Prognosesenteret

29. januar 2024
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20240129134920937.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20240129134920937.jpg?maxwidth=900
0

Prognosesenteret har siden 2010 på oppdrag fra Norsk Varmepumpeforening samlet inn data om varmepumpesalget fra alle de største importørene. Det har gjennom hele denne perioden vært sterk vekst hvert år i salget av varmepumper, men i 2023 stoppet veksten. Innrapporteringen viser at det samlet sett i fjor ble solgt nøyaktig 151 504 varmepumper, som er omtrent like mange som i 2022. Dette er høyt nivå, spesielt tatt i betraktning at renteøkninger og sterk konsumprisvekst har gjort husholdningsøkonomien utfordrende for mange.

Fjoråret startet sterkt med et 1. kvartal som overgikk samme kvartal året før med god margin. Det var hele 42 % vekst i salget av varmepumper, men deretter falt veksten gradvis for hvert kvartal med ny statistikk som kom. Her måles salgsendringen i antall varmepumper og ikke omsetning. Etter sommeren snudde det til nedgang der 3. kvartal havnet 8 % under, mens 4. kvartal var 18 % under samme kvartal året før. Dermed havnet fjoråret samlet sett med nullvekst fra året før. Dette var helt i tråd med Prognosesenterets prognose for utviklingen i 2023. Vi gjennomførte en utvalgsundersøkelse rettet mot NOVAPs medlemmer tidlig i 2023, som viste at forhandlerne selv var pessimistiske. En fjerdedel forventet uendret omsetning i 2023, mens nesten to av tre forventet nedgang.

Det er store variasjoner i salgsutviklingen for de ulike typene varmepumper. Luft-til-luft, som fremdeles er den klart mest populære typen, havnet på samme nivå i 2023 som året før. Videre økte væske-til-vann med hele 34 % i fjor, mens salget av luft-til-vann økte med 9 %. Blant de mindre kategoriene kan det nevnes at det ble solgt færre av typen ventilasjonsluft, og flere av VRV/VRF og tappevann.

Salget av nye varmepumper er av naturlige årsaker sesongavhengig. Derfor har vi forsøkt å sesongjustere tallene for å se den underliggende utviklingen tydeligere. Justert for sesongvariasjoner, har utviklingen vært negativ fra og med 2. kvartal 2023 og ut året.

Prognosesenteret estimerer at det nå er 1,225 millioner varmepumper i drift i Norge, som er et høyt antall når vi samtidig estimerer at det finnes totalt 2,130 millioner bebodde eneboliger, småhus og fritidsboliger. Modellen vår viser at det de kommende årene vil være en fallende trend for salget av nyinnstallerte varmepumper, mens erstatningssalget vil øke slik at disse to delmarkedene om et par år vil være like store.

2592
Falseb-0
center 0 Falseb-0
left -1 Falseb-0
Falseb-0
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også