115

Varmepumpesalget mot nye høyder

Energiprisene har de siste årene forsterket markedet for varmepumper. Tall for 1. kvartal 2023 indikerer at den positive utviklingen fortsetter.

Av Bjørn-Erik Øye, Prognosesenteret AS

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Ingrid Testkonto

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Peder Bjørnseth Hansen

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

9. mai 2023
Av Bjørn-Erik Øye

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Ingrid Testkonto

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Peder Bjørnseth Hansen

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

9. mai 2023
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230509103028969.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230509103028969.jpg?maxwidth=900
0

Verdien av det norske byggevaremarkedet har de senere årene stabilisert seg på et historisk høyt nivå. Nå peker imidlertid pilene i negativ retning for en lang rekke byggevarer. Spesielt gjelder dette varegrupper knyttet til markedet for nye boliger, hvor salg og igangsetting har falt kraftig.  

Byggevarehandelen sliter

Byggevarehandelen melder imidlertid også om negativ utvikling for varegrupper mer spesifikt relatert til ROT-sektoren. Generell usikkerhet om fremtidsutsikter for egen økonomi, rentevekst, energipriser, inflasjon og generell uro relatert til krig og annen elendighet, leder til at mange husholdninger nå utsetter eller kansellerer renoveringsplaner.

Grafen viser tendens i volumutviklingen for et utvalg byggevarer i 1.kvartal 2023 målt mot tilsvarende periode i 2022. For første gang på et par tiår ser vi nå en klar negativ utvikling for viktige byggevaregrupper. Ytterdørsalget for 1. kvartal ligger hele 33 % under salget i 1. kvartal 2022. I andre enden av skalaen finner vi varmepumpene hvor tendensen er en vekst på hele 45 %.

Nok et fantastisk år for varmepumper

De prosentuelle utslagene i begge ender av skalaen her kan ikke forklares med endringer i rene markedsvolumer til sluttbruker. For varmepumpers del vet vi at mange forhandlere nå øker sine lagre. Naturlig nok ettersom flere aktører det siste året i perioder har vært utsolgt. Vi har ikke konkrete målinger av lagereffekten, men en viss andel av vekstvolumet skyldes nok økt lager. Uansett forklaring, står det likevel klart at også 2023 blir nok et fantastisk år for varmepumpebransjen. Om tendensen fra 1. kvartal holder seg, vil vi se volumer langt over 200 000 solgte enheter i 2023.

For de andre varegruppene vist i grafen over, antar vi en motsatt effekt hva angår handelens lagerbeholdninger. Kraftig fall i salg av nye boliger og lavt trykk i etterspørselen fra husholdningene leder til større forsiktighet rundt innkjøp til lager. Dette betyr at en del av volumfallet kan forklares med reduserte lagre hos byggevarehandelen.

Tendenser til en mer normal kostnadsutvikling

Grafen over viser en sammenstilling av volum mot verdiutvikling for et utvalg byggevarer. Salget målt i verdi har en mer positiv utvikling enn salget målt i antall enheter. Forklaringen her er prisvekst relatert til kostnadsvekst og antagelig også en justering av fortjenestemarginer. Hele byggevaresektoren har de siste årene hatt store utfordringer med å håndtere de ekstremt sterke utslagene av kostnadsvekst både på råvarer, transport og produksjon. Kostnader som for mange aktører ikke har  vært mulig å ta ut i markedet. Nå ser vi klare tendenser til en mer normal kostnadsutvikling i hele verdikjeden frem til ferdige produkter. Denne utviklingen vil bidra til en større grad av forutsigbarhet for hele byggevaresektoren hva angår både volum og priser.

Hva gjelder resten av 2023 vet vi allerede at den negative utviklingen for nye boliger vil fortsette. Salget av nye boliger kan selvsagt både i teori og praksis komme raskt tilbake, men vil ikke gi noe positivt bidrag til produksjon og etterspørsel etter byggevarer før langt ut i 2024. Byggevaresektoren må derfor sette sin lit til at husholdningene våkner til liv igjen og setter i gang allerede planlagte oppussingsprosjekter.

5193
TrueFalsec-13
center 0 TrueFalsec-13
left -1 TrueFalsec-13
TrueFalsec-13
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også