SWITCH SECTION

Veiinvesteringer og statsbudsjettet – litt skuffende, men ingen grunn til panikk

Det ligger an til kraftig vekst i veiinvesteringene fra 2020 til 2021. Selv reviderte anslag viser 35 % økning.

For Prognosesenteret

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

20. oktober 2020
For Prognosesenteret

prognosesenteret

Prognosesenteret

20. oktober 2020
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20201020101703698.png?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20201020101702402.png?maxwidth=2000
Vei - vinter - Norge.png Vei - vinter - Norge.png
0

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) har som kjent fått pepper fra diverse hold for bevilgningsforslaget til veianlegg i statsbudsjettet i 2021. Etter mange år med kraftig vekst ligger det an til at statlige bevilgninger til veianlegg går litt ned fra 2020 til 2021. Ikke bra, synes mange. Veiene våre er fortsatt for dårlige, vi kan ikke slappe av nå! Samferdselsministeren svarer at det skal brukes masse penger på vei også i 2021, men det er grenser for alt! Selv den norske stat disponerer ikke noen Sareptas krukke.

529
Falseb-0

Statsbudsjettet er bare et forslag

Budsjettproposisjonen viser ikke bare hvor mye Staten har tenkt å bruke på veiinvesteringer til neste år, men gir også fyldig omtale av mange av de viktigste europa- og riksveiprosjekter som allerede er i produksjon eller som er planlagt satt i gang de nærmeste årene. Dermed kan vi i Prognosesenteret sammenlikne informasjonen der med de opplysningene vi allerede har liggende i prosjektdatabasen vår. Denne gjennomgangen er nå fullført, og viser at veiinvesteringene nok blir noe lavere enn det vi hadde før statsbudsjettet ble lagt fram. Nå må det riktignok understrekes at statsbudsjettet bare er et forslag, det er Stortinget som har det endelige ordet når det gjelder størrelsen på bevilgingene. Inntil Stortinget har sagt sitt, ligger det an til at de samlede veiinvesteringene – og da inkluderer vi også fylkes- og kommuneveier – blir rundt 5 milliarder lavere enn tidligere anslag for 2021. Men dette skyldes slett ikke bare reduserte statsbevilgninger, også ny informasjon om pågående prosjekter, som inkluderer fylkes- og kommuneveier, bidrar til reduksjonen. Denne nye informasjonen har dessuten ført til at veiinvesteringene i 2020 også blir litt lavere enn tidligere anslått.

1223
false
Falseb-0
0

Uansett – det ligger fortsatt an til kraftig vekst i veiinvesteringene fra 2020 til 2021. Selv reviderte anslag viser 35 % økning. Det er jo ikke bare statlige bevilgninger som bidrar til å finansiere nye veier. Lokale bevilgninger, bompenger, lån og OPS-midler kommer også til.

Samlet vekst

De samlede anleggsinvesteringene, som også inkluderer øvrig samferdsel, kraft og energi, kommunalteknikk, idretts- og friluftsanlegg og så videre, viser bare marginalt lavere tall nå enn det som for eksempel ble publisert i rapporten vår om anleggsmarkedet primo september. Økning på andre områder har altså kompensert for mye av nedgangen i veiinvesteringer. Nye anslag for de samlede anleggsinvesteringene i 2021 er under 1 % lavere enn i rapporten fra september. Samlet vekst fra 2020 til 2021 ligger an til å bli på om lag 20 %, som er omtrent det samme som i september-rapporten.

883
Falseb-0
left -1 Falseb-0
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF