115
SWITCH SECTION

Aldri før har så mange nordmenn bodd alene

Fire av ti husholdninger i Norge er aleneboende.

Av Agnete Hexeberg Hovden

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sara Midtgaard

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

22. juni 2021
Av Agnete Hexeberg Hovden

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sara Midtgaard

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

22. juni 2021
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210622091330385.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210623083152231.jpg?maxwidth=900
0

Ved årsskiftet var det 2,51 millioner husholdninger i Norge – en økning på 37 149 husholdninger (2 %) fra 2020. Grafen under viser fordelingen på ulike husholdningstyper.


Ny rekord

Fire av ti husholdninger er nå aleneboende, og utgjør over 1 million nordmenn.

Det er flest aleneboende i starten og slutten av voksenlivet. Andelen aleneboende har økt mest i aldersgruppen 16–29 år, i denne aldersgruppen bor nå 22,4 % alene. Dette er en økning på nesten 3 prosentpoeng i løpet av de siste syv årene. En eldrebølge som stadig tar seg opp, bidrar også sterkt til økningen i tallet på aleneboende.

Andelen aleneboende er høyest i Oslo, der 48 % av alle husholdningene er aleneboende, mens andelen er lavest i Rogaland og Viken (36 %). I Oslo er andelen aleneboende høyest i Sentrum, der hele syv av ti husholdninger er aleneboende, men andelen er også høy i bydelene St. Hanshaugen (58 %), Sagene (57 %) og Frogner (56 %).


Færre småbarnsfamilier

Andelen småbarnsfamilier går ned, både for par og enslige foreldre. Men trenden viser at stadig flere barn bor sammen med begge foreldrene. I løpet av de siste ti årene har andelen familier der barn bor sammen med begge foreldrene økt med fire prosentpoeng.

Husholdningsstørrelsen

Den gjennomsnittlige husholdningsstørrelsen er nå på 2,13. Grafen under viser andelen husholdninger etter husholdningsstørrelse, og viser at andelen 1-personshusholdninger har en tydelig vekst, mens andelen 4- og 5-personshusholdninger går ned. 


1998
b-0TrueFalse
left -1 c-13TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også