115

Bærekraft – fortsatt et vanskelig begrep for forbrukerne

Vi sjekket om forbrukernes forhold til bærekraft som begrep har forandret seg de siste to årene i vår nyeste Future Living-undersøkelse.

Type something

av Andreas Brand

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sara Midtgaard

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

5. november 2021
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20211105101909043.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20211105101909043.jpg?maxwidth=900
100
0

I 2019 publiserte vi vår første Bærekraft-undersøkelse som en del av vårt Future Living-konsept. Den gangen viste resultatet oss at det de fleste forbrukene tenkte på når de hørte begrepet «bærekraftig bolig», var først og fremst det miljøvennlige aspektet og at boligen skulle være energieffektiv med god isolering – kanskje ikke helt overraskende. 

Det som imidlertid var litt mer overraskende, var at flesteparten av respondentene syntes det var vanskelig å vurdere om en bolig var bærekraftig/klimavennlig eller ikke. Samme forhold fant vi når vi spurte om produkter generelt. Vi så også en tendens som pekte mot at de yngre syntes det var vanskeligere å vurdere om en bolig var bærekraftig/klimavennlig eller ikke. Dette gjaldt imidlertid ikke når vi spurte om produkter generelt.

793
Falseb-0

Har det skjedd noe siden 2019?

I september gjennomførte vi undersøkelsen på nytt, og vi kan konkludere med at det ikke har skjedd noen store endringer når det gjelder forbrukernes forhold til bærekraft som begrep.

Resultatet viser oss at det de fleste forbrukerne fortsatt tenker på når de hører begrepet «bærekraftig bolig», er først og fremst det miljøvennlige aspektet – at boligen er miljøvennlig og at det har blitt brukt gode og miljøvennlige materialer. At boligen er energieffektiv, er også noe mange nevner. Ingen store forskjeller sammenlignet med 2019, altså.

577
false
Falseb-0
0

Til tross for en marginal nedgang i andelen som opplever det som vanskelig å vurdere om en bolig er bærekraftig eller ikke (fra 63 % til 60 %), må vi allikevel konkludere med at flesteparten av forbrukerne fortsatt mener at det er vanskelig. Tendensen er at de yngre i større grad mener det er vanskelig sammenlignet med de eldre, men dette er imidlertid ikke like tydelig i årets undersøkelse.

Resultatet indikerer at det fremdeles finnes en kunnskapsbrist blant forbrukerne og at det er et vanskelig begrep å forholde seg til. Dette er viktig innsikt når det gjelder hvordan bedrifter kommuniserer rundt bærekraft. Å si at bedriften eller produktet man selger er bærekraftig er én ting, å forklare hva dette innebærer for forbrukeren er en annen.

Viljen er der

På den litt mer positive siden, ser vi at det fortsatt finnes en vilje blant forbrukere til å endre sine hverdagsvaner for å bidra til et mer bærekraftig/klimavennlig samfunn fremover, og at viljen er størst blant unge voksne. Årsaken kan være at de yngre også er mer bekymret for klimaendringer samtidig som de i større grad mener at dette er menneskeskapt – hvilket også resultatet i undersøkelsen viser.


Ønsker du å vite mer om rapporten og Future Living?

Kontakt produktsjef Andreas Brand: ab@prognosesenteret.no

1310
Falseb-0
left -1 Falseb-0
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også