130
SWITCH SECTION

Bærekraftig - et vanskelig begrep

Stortingsvalget er rett rundt hjørnet og et tema som diskuteres flittig er miljøet. Ikke sjelden snakkes det om bærekraft, bærekraftsmål, bærekraftig utvikling og om bærekraftige valg.

Av Andreas Brand

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sara Midtgaard

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

27. august 2021
Av Andreas Brand

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sara Midtgaard

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

27. august 2021
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210827091227100.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210827091227100.jpg?maxwidth=900
0

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Dette er noe som alle bedrifter i alle bransjer må forholde seg til, ikke minst byggenæringen. Mange har også sett muligheter til å posisjonere seg som «det bærekraftige valget», og taler gjerne om hvor bærekraftige deres produkter eller tjenester er. Hva tenker egentlig forbrukerne om dette? Og hva om man knytter begrepet "bærekraft" til boligen?

I 2019 publiserte vi vår Bærekrafts-undersøkelse som en del av vårt Future Living-konsept. Resultatet viste oss at det de fleste forbrukene tenkte på når de hørte begrepet «Bærekraftig bolig» var først og fremst det miljøvennlige aspektet og at boligen skulle være energieffektiv med god isolering. Kanskje ikke helt overraskende.

Det som imidlertid var litt mer overraskende var at flesteparten (63 %) av respondentene syntes det var vanskelig å vurdere om en bolig var bærekraftig/klimavennlig eller ikke. 17 % svarte at de ikke syntes det var vanskelig. Vi fant samme forhold når vi spurte om produkter generelt. Vi så også en tendens som peket mot at de yngre syntes det var vanskeligere å vurdere om en bolig var bærekraftig/ klimavennlig eller ikke. Dette gjaldt imidlertid ikke når vi spurte om produkter generelt.

Dette er viktig innsikt for bedrifter når de skal kommunisere om bærekraft. Å si at bedriften eller produktet man selger er bærekraftig er én ting. Å forklare hva dette innebærer for forbrukeren er en helt annen.

I undersøkelsen så vi også at engasjementet med å endre hverdagsvaner for å bidra til et mer bærekraftig samfunn var større blant unge voksen (25–34 år) enn hos øvrige aldersgrupper. Denne gruppen mente også i høyere grad at det var utfordrende å leve bærekraftig/klimavennlig hvis de tok utgangspunkt i den aktuelle bosituasjonen.

Dette var 2019, og nå har tiden kommet for å finne ut av om, og i så fall hvordan, holdningene rundt bærekraft har forandret seg. Dette skal vi gjøre i vår neste Future Living-rapport som blir publisert i slutten av september. I rapporten kommer vi også til å se på kjennskap om ulike merkeordninger, om det finnes betalingsvilje for miljøsertifisering av boliger, hvordan forbrukerne ser på sin egen bolig ut ifra et bærekraftperspektiv og mye annet.

2340
b-0TrueFalse


Ønsker du å vite mer om rapporten og om Future Living?

Kontakt produktsjef Andreas Brand: ab@prognosesenteret.no


132
true
b-0TrueFalse
left -1 b-0TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også