115
SWITCH SECTION

Hvem er mest aktive med å pusse opp?

Det er de mellom 30–39 år som er de mest aktive med å pusse opp boligene sine. Andelen som pusser opp synker med stigende alder.

Av Kåre Elnan

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sara Midtgaard

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

25. august 2021
Av Kåre Elnan

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sara Midtgaard

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

22. august 2021
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210822091553011.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210822091553011.jpg?maxwidth=900
0

Det er naturligvis mange forhold som påvirker om, og i hvilken grad man pusser opp den boligen man bor i. På den ene siden kan alder på boligen spille inn, ved at eldre boliger ofte har et høyere vedlikeholdsbehov enn «nye». På den andre siden kan husstandens økonomiske evne og adferd også spille inn, ved at de med høy inntekt i større grad har råd til å pusse opp, og ved at visse grupper flytter oftere enn andre, og i den anledning pusser opp boligen de flytter fra, og til.

Prognosesenterets ByggMonitor viser at andelen som pusser opp sine boliger er høyest i aldersgruppen 30–39 år, der 47 % svarte at de hadde pusset opp i fjor. Andelen som pusser opp synker deretter med stigende alder.

Ved siden av alder, er også boligtype og eierform av stor betydning for oppussingsfrekvensen i boliger. Blandt dem som bor i eneboliger, var det halvparten som pusset opp i 2020, og over tid ser vi at denne gruppen gjennomfører oppussingsarbeider nesten annethvert år. Blant dem som bor i leiligheter er det kun en fjerdedel av husholdningene som pusser opp årlig, hvilket betyr en oppussingsfrekvens på 4 år.

Neste uke ser vi på hva slags rom vi pusser opp oftest.

1190
b-0TrueFalse
left -1 b-0TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også