100

Rekordaktivitet for oppussing av boliger i 2020

Markedet for ROT boliger har økt i verdi hvert år siden 2010. 2020 ble i så måte intet unntak, der veksten først og fremst ble drevet av en betydelig økning i antall husholdninger som gjennomførte oppussingsarbeider på eller i egen bolig.

Av Kåre Elnan

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sara Midtgaard

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

11. august 2021
Av Kåre Elnan

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sara Midtgaard

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

11. august 2021
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210811103319446.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210811103319587.jpg?maxwidth=900
0

Hvor ofte pusser vi opp?

De siste 3 årene har andelen som gjennomfører oppussingsarbeider i eller på egen bolig ligget på omtrent en tredjedel, hvilket betyr en oppussingsfrekvens på 3 år. I fjor, med koronapandemiens påtvungne mertid i hjemmet, økte andelen som pusset opp til 41 %, hvilket betyr en oppussingsfrekvens på 2,5 år.

Nesten en tredjedel (32 %) gjennomførte innvendige oppussingsarbeider, mens 18 % gjennomførte utvendige oppussingsarbeider i fjor. Det var i alt 1 million husholdninger som pusset opp boligen sin i 2020.

Andelen som pusset opp er høyest blant aldersgruppen 30–39 år, hvilket blant annet kan forklares med at denne gruppen flytter og bytter bolig oftere enn de eldre og mer etablerte aldersgruppene.

De yngre aldersgruppene gjennomfører i størst grad innvendige oppussingsarbeider på egen bolig, mens de eldre, relativt sett, i større grad utfører utvendige oppussingsarbeider.

Neste uke ser vi på hvor mye penger vi brukte på oppussing i 2020.

*ROT boliger= renovering, ombygging og tilbygg i eksisterende boliger.

1084
b-0TrueFalse
left -1 b-0TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF