130
SWITCH SECTION

Boom av utenlandske hyttekjøpere i Norge

Den norske kronen har svekket seg betydelig det siste året, noe som har fristet flere utlendinger til å kjøpe fritidsbolig i Norge.

Av Carl Christian Mathiesen, Prognosesenteret AS

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Ingrid Testkonto

Ingrid Engesæter

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Peder Bjørnseth Hansen

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

19. juni 2023
Av Carl Christian Mathiesen

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Ingrid Testkonto

Ingrid Engesæter

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Peder Bjørnseth Hansen

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

16. juni 2023
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230616120803839.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230616120803839.jpg?maxwidth=900
0

Vanligvis står utlendinger, det vil si utenlandske personer som primært er bosatt i utlandet, for rundt 0,5 % av alle hyttekjøp i Norge. Under pandemien sto de for ca. 1 % og i fjor for 2 %. Foreløpige tall for 2023 viser at de utgjør hele 4 %. Samtidig som antall norske kjøpere er redusert med 26 % hittil i år, er det altså 16 % flere utenlandske kjøpere enn samme periode i fjor.

De fleste av disse kjøperne er enten svensker eller dansker – og det er spesielt våre danske venner som bør stille seg i kø da den danske kronen følger euroen.

Det norske hyttemarkedet har historisk vært et relativt trygt marked å investere i på lang sikt, og en eventuell valutafordel gjør investeringen mer attraktiv – gitt at den norske kronen vil styrke seg. Sistnevnte er selvsagt ingen garanti da det er stor usikkerhet angående utviklingen av den norske kronen i årene som kommer. Den norske kronen er den valutaen som har svekket seg mest av alle sammenliknbare valutaer i 2023, og er noe svakere nå enn hva den teoretisk burde vært på lang sikt.

Onsdag 28. juni vil vi publisere en oppsummering av hyttemarkedet for første halvår 2023. Følg med!

1166
TrueFalsec-13
center 0 TrueFalsec-13
left -1 TrueFalsec-13
TrueFalsec-13
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også