115

Status på igangsetting og salg av nye boliger – mai 2023

Fortsatt mørke skyer over nyboligmarkedet.

Av Heidi Bjørneng, Prognosesenteret AS

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Ingrid Testkonto

Ingrid Engesæter

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Peder Bjørnseth Hansen

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

14. juni 2023
SWITCH SECTION
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230614060242765.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230614060223985.jpeg
0

Siste tolvmånedersperiode ble det solgt 15 249 boenheter, 38 % under forrige tolvmånedersperiode – 4 092 eneboliger (-30 %), 3 252 småhus (-27%) og 7 905 leiligheter (-45 %).

Salget hittil i år er 42 % under samme periode i fjor. Eneboliger er 33 % under, småhus 28 % under og leiligheter er 49 % under fjoråret.

Salget av nye boliger i mai lå 38 % under mai 2022.

Igangsettingen

Siste tolvmånedersperiode ble det igangsatt (byggearbeidet i gang) totalt 18 311 boenheter, 30 % under forrige tolvmånedersperiode – 5 110 eneboliger (-19 %), 3 358 småhus (-31%) og 9 843 leiligheter (-34%).

613
TrueFalsec-13

Igangsettingen hittil i år er 54 % under samme periode i fjor. Eneboliger ligger 22 % under, småhus 50 % under og leiligheter 68 % under fjoråret.

Igangsettingen av nye boliger i mai lå 67 % under mai 2022.

217
false
TrueFalsec-13
0

Fritidsboliger

Siste tolvmånedersperiode ble det solgt 2 143 boenheter, 58 % under forrige tolvmånedersperiode.

Salget av fritidsboliger hittil i år er 61 % under samme periode i 2022.

Siste tolvmånedersperiode ble det igangsatt 4 324 boenheter, 23 % under forrige tolvmånedersperiode.

Igangsettingen av nye fritidsboliger hittil i år er 37% under samme periode i 2022.

Resultatene er basert på Boligbarometeret, som er en innrapportering av salgs- og igangsettingstall fra boligutviklerne.

524
TrueFalsec-13
center 0 TrueFalsec-13
left -1 TrueFalsec-13
TrueFalsec-13
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også