115

Byggekostnadene flatet ut i september

Fremdeles er tolvmånedersveksten høy, men den avtar for hver måned.

Av Prognosesenteret

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

28. oktober 2022
Av Prognosesenteret

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

28. oktober 2022
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20221028073523994.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20221028073524151.png?maxwidth=900
0

SSBs byggekostnadsindeks for september viser en stagnering for både boligblokk og eneboliger av tre etter et halvannet år med sterk og kontinuerlig vekst.

Tolvmånedersveksten for eneboliger av tre var omtrent 4 % i september, som er den laveste veksten siden april 2021. Den begynner å nærme seg gjennomsnittlig tolvmånedersvekst observert i perioden 2018-19, som var omtrent 2,5 %. Når det gjelder byggekostnadsindeksen for boligblokker, observerer vi fortsatt høy tolvmånedersvekst i september på ca. 7 %. For denne indeksen kan det ta litt lengre tid enn for eneboliger av tre før man igjen ser mer normale vekstrater.

Økte materialkostnader

Byggekostnadsveksten skyldes stort sett økte materialkostnader de siste to årene. Materialindeksen for eneboliger av tre og boligblokk ligger nå hhv. 45 % og 32 % høyere enn i januar 2020 og det har ført til lavere etterspørsel etter nye boliger over hele landet.  Materialindeksen deles videre inn i fem ulike materialgrupper. I september var det 12 % prisnedgang for konstruksjonsstål og 24 % nedgang for armeringsstål sammenlignet med mai. Stålprisene er på vei ned til samme nivå som før krigen, og krigseffekten har omtrent forsvunnet helt. Samtidig minsket trelastprisene med 9 % fra mai til september, mens både betong og betongelementer økte hhv. med 4 % og 8 % på grunn av høye energipriser og dyrere utslippskvoter. 

Sammenligner vi september med samme måned i fjor, er det derimot andre vekstrater. Konstruksjonsstål har økt minst disse tolv månedene, men også her er det en prisvekst på 5 % i denne perioden. Armeringsstål har økt 9 %, mens betong og betongelementer er opp hhv. 15 % og 20 % i denne perioden. Trelastprisen har utviklet seg i motsatt retning og falt ca. 19 % siste året.

Tilbake til en normalsituasjon

Materialer står for 38 % i SSBs BKI for boliger mens arbeidskraft er vektet 50 %. Høy inflasjon etterfulgt av sterkere lønnsvekst vil medføre høyere arbeidskraftkostnader fremover, og kan veie opp for reduserte materialkostnader slik at det ikke blir noen merkbar nedgang i den totale byggekostnadsindeksen fremover. Kort oppsummert er vi på vei tilbake til en normalsituasjon etter de store sjokkene vi har opplevd de siste to årene. Men sjokkene får langsiktige effekter siden vi venter at byggekostnadene flater ut på et betydelig høyere nivå enn de var på før pandemien.

2698
TrueFalsec-13
center 0 TrueFalsec-13
left -1 TrueFalsec-13
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også