115

Status på salg og igangsetting av nye boliger – september 2022

I september ble det solgt 19 % færre nye boliger enn samme måned i fjor, mens igangsettingen lå 11 % over.

Prognosesenteret

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

20. oktober 2022
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
SWITCH SECTION
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20221019131703037.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20221019131703037.jpg?maxwidth=900
Oslo
Oslo
0

Siste tolvmånedersperiode ble det solgt totalt 22 391 nye boliger i Norge, som er 20 % under forrige tolvmånedersperiode – 5 278 eneboliger (-28 %), 3 996 småhus (-36 %) og 13 117 leiligheter (-10 %).

Til og med tredje kvartal i år har det blitt solgt 15 004 nye boliger, som er 20 % under samme periode i fjor – 3 652 eneboliger (-27 %), 2 684 småhus (-34 %) og 8 667 leiligheter (-12 %).

I årets tredje kvartal ble det solgt 25 % færre nye boliger enn i samme kvartal i fjor. Salget av eneboliger er 29 % under  tredje kvartal 2021, mens salget av småhus og leiligheter er 24 % under.

I september lå salget av nye boliger 19 % under september i fjor.

Igangsettingen

Siste tolvmånedersperiode ble det igangsatt (byggearbeidet er i gang) totalt 24 992 nye boliger, som er 4 % under forrige tolvmånedersperiode – 6 026 eneboliger (-8 %), 4 356 småhus (-6 %) og 14 610 leiligheter (+8 %).

917
TrueFalsec-13

Til og med tredje kvartal i år har det blitt igangsatt totalt 15 790 nye boliger, som er 3 % under samme periode i fjor – 3 726 eneboliger (-15 %), 2 703 småhus (-23 %) og 9 362 leiligheter (+12 %).

215
false
TrueFalsec-13
0

I årets tredje kvartal er igangsettingen av nye boliger 7 % under samme kvartal i fjor. 

I september lå igangsettingen av nye boliger 11 % over september i fjor.

Fritidsboliger

Tolvmånedersendringen på salg av fritidsboliger er nå på -52 %, mens igangsetting (byggearbeidet er i gang) av fritidsboliger er på +5 %.

Hittil i år viser salget av nye fritidsboliger en nedgang på 56 % sammenlignet med tilsvarende periode i fjor, mens igangsettingen ligger 5 % under fjoråret.


Resultatene er basert på Boligbarometeret, som er en innrapportering av salgs- og igangsettingstall fra boligutviklerne.

650
TrueFalsec-13
left -1 TrueFalsec-13
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også