115

Status på salg og igangsetting av nye boliger

I 3. kvartal i 2021 ligger salget av nye boliger under samme kvartal i fjor, mens igangsettingen ligger over.

Av Prognosesenteret

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sara Midtgaard

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

14. oktober 2021
"Gamle Stavanger"
"Gamle Stavanger"
"Gamle Stavanger"
SWITCH SECTION
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20211014095615295.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20211014095615295.jpg?maxwidth=900
"Gamle Stavanger"
"Gamle Stavanger"
100
0

Salget og igangsettingen (byggearbeidet er i gang) av nye boliger var lavere i september i år enn samme måned i fjor. Ser vi på hele 3. kvartal i 2021 sammenlignet med 3. kvartal i 2020, ligger salget 23 % under, mens igangsettingen ligger 7 % over.

Hittil i år ligger salget totalt 15 % over fjoråret. Ser vi på salget fordelt på de ulike boligtypene, er det hittil i år en økning for samtlige boligtyper – eneboligsalget ligger 21 % over fjoråret, småhussalget 6 % og leilighetssalget ligger 16 % over fjoråret.

Tolvmånedersendringen på salg ligger nå 14 % over foregående tolv måneder. Fordelt på de ulike boligtypene, har vi en tolvmånedersendring på + 23 % for eneboliger, - 2 % for småhus og + 18 % for leiligheter.  

755
b-0TrueFalse

Igangsettingen

Hittil i år ligger igangsettingen totalt 16 % over fjoråret. Ser vi på fordelingen på de ulike boligtypene, er det en økning også her for samtlige boligtyper – eneboliger har økt med 27 %, småhus 9 % og igangsettingen av leiligheter har økt med 14 %.

279
false
b-0TrueFalse
0

På tolvmånedersbasis ligger nå igangsettingen 10 % over foregående tolvmånedersperiode. Fordelt på de ulike boligtypene har vi en tolvmånedersendring på + 21 % for eneboliger, + 3 % for småhus og + 9 % for leiligheter.

Fritidsboliger

Hittil i år viser salget av fritidsboliger en økning på 58 % sammenlignet med samme periode i 2020, mens igangsettingen ligger 37 % over tilsvarende periode i fjor.

Tolvmånedersendringen på salg og igangsetting av fritidsboliger er på henholdsvis

+ 74 % og + 34 %.

528
b-0TrueFalse
left -1 b-0TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også