115
SWITCH SECTION

Oppussing, vedlikehold eller bare ROT?

Våre siste anslag for ROT boligmarkedet viser at vi kommer til å bruke 94,5 milliarder kroner på renovering, ombygging og tilbygg av boliger i 2022.

Av Kåre Elnan, Prognosesenteret AS

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

14. oktober 2022
Av Kåre Elnan

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

13. oktober 2022
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20221013165010569.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20221013165011738.png?maxwidth=900
0

Markedet for oppussingsarbeider inneholder vedlikeholdsarbeider og andre bygningsmessige arbeider, som bidrar til å bevare eller øke standarden i boligen. ROT-begrepet inneholder renovering, ombygging og tilbygg, som er vår benevning av denne delen av byggemarkedet.

Våre siste anslag for ROT boligmarkedet, viser at vi kommer til å bruke 94,5 milliarder kroner på slike arbeider i inneværende år, hvorav nesten 59 % er løpende vedlikehold og 39 % er renovering (standardheving i boligen). Prognosene for ROT boligmarkedet viser en vekst på hhv. 1,7 % i 2023 og 3,1 % i 2024.

Ser vi totalmarkedet målt i verdi opp mot alle husholdninger, og mot de som pusser opp, betyr dette at en norsk husholdning bruker ca. 37 000 kroner årlig på oppussing, mens de som faktisk pusser opp bruker ca. 100 000 kroner på oppussingsarbeidene.

Innvendige ROT-arbeider

Nesten en tredjedel av husholdningene gjennomfører et eller flere innvendige oppussingsarbeider i egen bolig årlig, mens tilsvarende andel for utvendige ROT- arbeider ligger på en femtedel. På både innvendige- og utvendige arbeider er det de som bor i eneboliger som i størst grad pusser opp, mens de som bor i leiligheter ligger i den andre enden av skalaen.

1249
TrueFalsec-13

Hvilke rom pusser vi opp?

Stue, entré/gang og kjøkken er de rommene husholdningene i størst grad pusser opp. Dette kan dels forklares med at disse rommene brukes mye, og følgelig er utsatt for mer slitasje, dels at rommene er områder der gjestene også oppholder seg, hvilket kan bety at behovet for fornyelse og modernisering oppleves som større. Oppussingsfrekvensen på disse rommene ligger i gjennomsnitt på henholdsvis 9, 10 og 12 år.

452
true
TrueFalsec-13
0

Hva med badet?

Baderomsoppussing medfører ofte betydelig høyere kostnader enn for de fleste andre rom i boligen, noe som kan forklare at vi ikke pusser opp badet like ofte som f.eks. stue og kjøkken.

Andelen som pusser opp badet er relativt stabil, og hvert år er det omtrent 6 % av husholdningene som pusser opp badet. I norske boliger er det ca. 150 000 bad som pusses opp årlig – en gjennomsnittlig oppussingsfrekvens på 16-17 år.

Nesten 6 av 10 som pusser opp badet, gjør det fordi det er nødvendig, mens ca. en fjerdedel gjør det for å få det finere. Til sammenligning svarer mer enn halvparten av de som har pusset opp stuen i år at de har gjort det for å få det finere, mens bare 2 av 10 svarer at det var nødvendig å pusse opp i stuen.

Hvem er ivrigst i klassen?

Det er naturligvis flere forhold som påvirker om en husstand pusser opp eller ikke. En av de viktigste faktorene er at en bolig bytter eier. De som skal selge bolig pynter gjerne på overflater før boligen legges ut for salg, og de som kjøper gjennomfører vanligvis en del ROT-arbeider etter de har overtatt boligen. Først innvendige arbeider, deretter utvendige.

Flyttefrekvensen er høyest blant de yngre aldersgruppene, de som er i etableringsfasen. Det betyr at disse flytter mye oftere enn andre, som igjen kan forklare hvorfor aldersgruppen 30–39 år ligger på topp når det gjelder andelen som gjennomfører ROT-arbeider i boligen.

Disse (barnefamiliene) flytter i stor grad til eneboliger, og det faktum at nesten halvparten av boligmassen i Norge er eneboliger og at eneboligene i areal er større enn småhus og leiligheter, forklarer hvorfor 2 av 3 oppussingskroner havner i en eneboliger.

Håper dette var oppklarende, ikke bare ROT.

1771
TrueFalsec-13
left -1 TrueFalsec-13
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også