115
SWITCH SECTION

Byggekostnadsveksten avtar

Den sterke kostnadsveksten for byggearbeider fortsatte i 3. kvartal, men økningen i materialkostnadene sett under ett dempet seg litt fra første halvår.

Av Prognosesenteret

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

14. desember 2022
Av Prognosesenteret

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

13. desember 2022
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20221213134805499.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20221213134805867.png?maxwidth=900
0

Byggekostnadsindeksen for boligblokk steg med 2,1 % fra 2. til 3. kvartal, mens indeksen for enebolig i tre steg med 1,6. Veksten var mest drevet av økte kostnader for rørlegger- og grunnarbeider. BKI veganlegg steg med 2,6 % i samme periode, og det var delindeksen for fjelltunnel som sørget for veksten.

Indeksen for boligblokk økte videre med 0,8 % i oktober og med 1 % i november, mens eneboligindeksen økte med 0,6 og 1,1 %. Indeksene for arbeidskraft oppdateres kun i midten av hvert kvartal, og mye av veksten i november skyldtes en økning i arbeidskraftkostnadene på 1,4 %. Tolvmånedersveksten for BKI boliger i alt var på 5,5 % i november.

Prisindeksene for armerings- og konstruksjonsstål har falt det siste halvåret. Stålprisen økte litt igjen i oktober, men falt igjen i november – SSBs prisindekser for stål har for vane å svinge. Utviklingen på europeiske råvarebørser peker nå i retning av at stålprisene i Norge vil flate ut en periode. På litt lengre sikt venter vi imidlertid videre nedgang, i takt med nedgang i etterspørselen. Økte produksjonskostnader ventes imidlertid å føre til at prisene ikke kommer ned til nivåene fra før pandemien, reelt sett. Det samme gjelder for på betong og betongelementer, der prisene fortsatte å stige i november. Trelastprisene falt i november, og har gått sakte nedover siden i fjor høst, men prisnivået er fortsatt langt høyere enn det var før pandemien.

1429
TrueFalsec-13

Samlet sett økte materialkostnadene i boligblokkindeksen med 0,8 % i november, mens tolvmånedersveksten var på 13,8 %. For eneboligindeksen var tolvmånedersveksten på 5,1 %, men kostnadene har steget mer enn for boligblokk de siste årene. Materialkostnadene i indeksen for BKI veganlegg økte med hele 5,6 % fra 2. til 3. kvartal.

332
true
TrueFalsec-13
0

Arbeidsmarkedet innen bygg og anlegg er fremdeles stramt, men tilgangen på folk har bedret seg litt det siste halvåret. I desember-utgivelsen av Norges Banks rapport Regionalt Nettverk rapporterte 42 % av ba-bedriftene om mangel på arbeidskraft. Dette er en nedgang fra 63 % i juni, men fortsatt en høy andel – til sammenligning var andelen på 20-30 % for to år siden på samme tid. Ifølge SSBs byggekostnadsindeks for boliger i alt, var arbeidskraftkostnadene 2,7 % høyere i november enn samme måned i fjor. Fra januar til november sett under ett har arbeidskraftkostnadene økt med 3,3 % i 2022 målt mot tilsvarende periode i 2021.

Vi venter et omslag i byggekostnadsutviklingen i 2023, med fallende materialkostnader og lavere vekst i SSBs byggekostnadsindekser. Veksten i arbeidskraftkostnadene bidrar til at vi ikke venter sterk nedgang i totalindeksene, til tross for at materialkostnadene kan falle en del. Utsikter til noe lavere drivstoffpriser kan redusere kostnadene til transport og maskiner, og dempe veksten i delindeksene for spesielt veganlegg og grunnarbeid.

1081
TrueFalsec-13
center 0 TrueFalsec-13
left -1 TrueFalsec-13
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også