115
SWITCH SECTION

Økt formuesskatt for «dyre» boliger

Vi ser nærmere på hvor mange boliger i Norge som har en verdi over 10 mill. kr.

Av Nejra Macic, Prognosesenteret AS

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

30. november 2022
Av Nejra Macic

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

30. november 2022
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20221130105636579.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20221130105636579.jpg?maxwidth=900
0

I budsjettet for 2023 som SV og regjeringen la fram tirsdag, legger de opp til at eiere av primærboliger som er dyrere enn 10 mill. kr skal betale mer i formuesskatt. Endringen regjeringen har blitt enig med SV om, gjør at boligverdien over 10 mill. blir verdsatt til 70 %, mens det i dag er 50 %. Hvor mange blir rammet av endringen?

I Prognosesenterets modell har vi klart å estimere verdien på 2,24 mill. av landets boliger. Av disse er det ca. 7 % som har en estimert markedsverdi over 10 mill. kr. Det vil si rundt 157 000 boliger. I Norge finnes det totalt 2,67 mill. boliger (bebodde og ubebodde) og 2,55 mill. privathusholdninger (husholdninger som ikke bor på institusjon). Hvor mange bebodde boliger det finnes, vet vi ikke nøyaktig. Dette blant annet fordi det kan være to privathusholdninger i én bolig, f.eks. i enebolig med utleid hybel. Vi estimerer at det trolig finnes rundt 2,4-2,5 mill. bebodde boliger i Norge. Dersom disse er like det utvalget vi har klart å estimere verdien til, betyr det at 7 % av dem, altså rundt 168–175 000 boliger, er verdt mer enn 10 mill. kr.

I Oslo har omtrent en fjerdedel av alle boliger en estimert verdi over 10 mill. kr, det utgjør 72 600 boliger av de 290 000 boligene vi har estimert verdien til. I Oslo kommune finnes det totalt 348 252 boliger (bebodde og ubebodde), der vi antar det er maksimalt et par tusen ubebodde. Det betyr at det er rundt 86 000 av de eksisterende boligene som er verdt mer enn 10 mill. kr i Oslo.

Vår modell er ikke den samme modellen som Skatteetaten bruker. De bruker en modell fra SSB. Prognosesenteret har tidligere vist at SSBs modell undervurderer verdien på dyre boliger og overvurderer verdien på rimelige boliger. Dermed er det kanskje færre boliger (enn det vår modell viser) som vil bli definert som dyrere enn 10 mill. kr av Skatteetaten. Med mindre SSB gjør endringer i sin modell før dette forslaget trer i kraft. 

1934
TrueFalsec-13
left -1 TrueFalsec-13
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også