115
SWITCH SECTION

Byggtrender

Byggearealstatistikk for august 2022

Av Prognosesenteret

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

20. september 2022
Av Prognosesenteret

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

20. september 2022
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220920072026340.png?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220920072026741.jpg?maxwidth=900
0

Det ble registrert igangsettingstillatelser til 1 587 nye boliger i august. Dette var 8 % lavere enn samme måned i 2021, og 33 % under snittet for måneden de siste fem årene. Hittil i år er det gitt tillatelser til 19 183 boliger, som er 3 % flere enn samme periode i 2021. Siste 12 mnd. er det gitt tillatelser til 30 443 boliger, som er 3 % over foregående ikke-overlappende 12 mnd. periode. Vi venter at den rullerende 12-mnd.-igangsettingen skal ned fremover blant annet på grunn av høye byggekostnader, renteøkninger og økt usikkerhet. Akkumulert hittil i år har veksten vært sterkest i Rogaland (+35 %) og Agder (+23 %), mens Oslo har hatt den sterkeste nedgangen (-46 %).

Det ble registrert tillatelser til 103’ kvm husholdningsbygg (fritidsboliger og boliggarasjer etc.) i august, 1 % lavere enn samme måned i 2021. Hittil i år er det registrert 965’ kvm, som er 7 % lavere enn i samme periode i 2021. Siste 12 mnd. har tillatelsene, målt i kvm, vært 3 % lavere sammenlignet med foregående tilsvarende periode.

Det ble registrert tillatelser til 410’ kvm nytt yrkesbyggareal i august. Det er 53 % høyere enn i samme måned i 2021 og 90 % høyere enn det som har vært vanlig for måneden siste fem år. Hittil i år er det gitt tillatelser til 2,53 mill. kvm, 18 % over fjoråret på samme tid. Offentlige bygg er hittil i år 13 % bak 2021 (målt i kvm), mens private næringsbygg ligger 30 % foran. Siste 12 mnd. er det registrert 3,884 mill. kvm yrkesbyggareal totalt, som er en økning på 21 % fra foregående ikke-overlappende 12 mnd. periode.

Byggtrender med tallunderlag er tilgjengelig for nedlasting på Prognosesenterets kundesider (krever innlogging).

1836
TrueFalsec-13
left -1 TrueFalsec-13
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også